Chełmski nauczyciel z medalem od prezydenta RP

(26 listopada) W Lublinie odbyło się uroczyste spotkanie, na którym odznaczeni zostali Honorowi Dawcy Krwi. Krzyże Zasługi nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę trafiły do jedenastu mieszkańców województwa lubelskiego. W tym zaszczytnym gronie znalazł się Mariusz Śliwa, nauczyciel z ZST w Chełmie.

Za szczególne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK wyróżniony został Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie Mariusz Śliwa. To nieoceniony propagator honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej, organizator wyjazdów i czynów społecznych, których celem jest zaszczepienie w młodzieży postaw patriotycznych.

Zespół Szkół Technicznych w Chełmie od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w corocznych edycjach Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. Na szczeblu centralnym instytucja ta nagrodziła pierwszym miejscem w kraju – za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa – Zespół Szkół Technicznych w Chełmie.

Lubelski Odział Okręgowy wyróżnił szkołę za zajęcie pierwszych miejsc w kategorii „Promocja honorowego krwiodawstwa” oraz w kategorii „Największa ilość oddanej krwi” na etapie okręgowym kolejnych edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. (b)