Chętnych wielu, ale kwoty zwalają z nóg

Aż cztery firmy chcą dokończyć budowę parku Jana Pawła II na Czubach. Niestety, po otwarciu ofert, w środę 26 czerwca okazało się, że wszystkie są droższe niż zakładał ratusz.


Projekt na rozbudowę infrastruktury parku Jana Pawła II pochodzi od samych mieszkańców, którzy złożyli go w IV edycji Budżetu Obywatelskiego. Zakładał on powstanie drogi rowerowej i ciągu pieszego wzdłuż ul. Jana Pawła II do ul. Nadbystrzyckiej, a także chodnika ze schodami w kierunku budynku Wyżynna 45. Obok istniejącego już chodnika przy ulicy Wyżynnej powstać miała również droga rowerowa.

Na dnie wąwozu, przy amfiteatrze, w pobliżu bloku Szmaragdowa 44, zaplanowano budowę placu zabaw dla dzieci. Obok istniejącej już w wąwozie siłowni ma powstać plac do parkuru (tor przeszkód, na którym można trenować skoki).

Na doposażenie tej części parku na Czubach urząd miasta planował początkowo przeznaczyć kwotę 1 154 052, 22 zł, jednak po otwarciu ofert okazało się, że wszystkie firmy życzą sobie więcej za wykonanie tego zadania. Najtańsza jest oferta firmy Eksam MSM z Lublina – 1 306 242, 41 zł. O tym, jaka ostatecznie suma zostanie przeznaczona na to zadanie, zadecyduje prezydent.

To już drugi w tym roku przetarg na dokończenia parku Jana Pawła II. Poprzedni, styczniowy, zakończył się bez rozstrzygnięcia i został unieważniony.
(EM.K.)