Chodnik musi być

Mieszkańcy sołectwa Gorzków Wieś napisali do starosty petycję, w której apelują o budowę chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od byłego gimnazjum do Olchowca. Rada Powiatu w Krasnymstawie uznała ją za zasadną.

Mieszkańcy sołectwa Gorzków Wieś potrzebę wykonania chodnika argumentują nasilonym na tym odcinku drogi powiatowej ruchem pieszych, rowerzystów, osób biegających, a co najważniejsze – dzieci idących do szkoły. Petycją najpierw zajęła się komisja skarg, wniosków i petycji rady powiatu, która zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Dróg Powiatowych, a także komisji bezpieczeństwa publicznego i drogownictwa.

– Wynikało z nich, że dysponując ograniczonymi środkami na utrzymanie dróg powiatowych został przyjęty przez zarząd powiatu spójny z budżetem plan rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 2020-2023 – czytamy w uzasadnieniu uchwały podpisanym przez przewodniczącego Witolda Boruczenkę.

– Komisja stwierdziła jednak, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców sołectwa Gorzków Wieś, w uzgodnieniu z gminą Gorzków, listy zadań do wspólnej realizacji ujęto we wspomnianym planie, jako zadanie dodatkowe, opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Gorzkowie Wieś na 2021 r. – dodaje. (k)