Chory radny diety nie dostanie

Najpierw komisja skarg, wniosków i petycji, a teraz cała Rada Miasta Chełm przyznała, że radni nie mogą dostawać diet w okresie zwolnienia lekarskiego a także innych, usprawiedliwianych do tej pory nieobecności. Teraz przygotują zmianę do uchwały?

To pokłosie petycji Fundacji Wolności, która dopominała się o zmianę uchwały o ustaleniu wysokości diet radnym rady miasta Chełm. Fundacja dopatrzyła się, że w uchwale ustalającej ryczałt dla radnych brakuje jasnych i klarownych zasad potrącania diet w przypadku nieobecności. Wątpliwości prawne budziło także to, że w Chełmie wypłaca się diety radnym, którzy przedstawią zwolnienie lekarskie, albo którym nieobecność (np. z powodu wyjazdu itp.) zostanie usprawiedliwiona przez przewodniczącego.

Podczas posiedzenia komisji radni przyznali, że obowiązującą obecnie uchwałę o dietach trzeba poprawić. Bo przewiduje trzy przypadki, w których radny nie traci części diety za nieobecność: kiedy jest na zwolnieniu lekarskim, w przypadku innych uzasadnionych przyczyn i gdy nieobecność spowodowana jest wykonywaniem czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego. Według miejskich prawników tylko w trzecim przypadku nie należy potrącać diety.

Podejmując uchwałę o wysokości diet rada mogła przyjąć jeden z dwóch modeli -kwotowy lub ryczałtowy. Pierwszy ustala wysokość diety za stawiennictwo na posiedzeniu sesji czy komisji. I pieniądze są wypłacane tylko za obecność. W drugim określa się stawkę miesięczną i przepisy wymagają wprowadzenia mechanizmu potrąceń. Radni komisji, a teraz cała radna miasta uznała petycję za zasadną.

– Mając na uwadze powyższe, należy podzielić argumentację zawartą w petycji, że brak jest podstaw do przyznania diety w okresie zwolnienia lekarskiego lub z innych uzasadnionych przyczyn takich jak np. wyjazd służbowy, urlop wypoczynkowy, ważne sprawy prywatne czy zawodowe. Jednocześnie należy wskazać, że samo uwzględnienie petycji nie powoduje zmiany w treści uchwały (…) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miasta Chełm – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Radni muszą teraz przegłosować zmianę do uchwały o wysokości diet, w której znajdą się zapisy o potrąceniach za nieobecność. (bf)