Ciągnikiem po polu manewrowym

W warsztatach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zorganizowano kolejne zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.
Pomimo niesprzyjającej pogody grupa wyruszyła w teren. Na początku słuchacze zapoznali się z budową, zasadami eksploatacji oraz z obsługą nowoczesnych ciągników rolniczych, jakimi dysponuje szkoła. Następnie każdy mógł zweryfikować swoje umiejętności w poruszaniu się ciągnikiem po placu manewrowym. Zajęcia prowadził Zbigniew Rasiński. (k)