Ciekawie w Teatralnej Ósemeczce

W Przedszkolu nr 8 „Teatralna Ósemeczka” zorganizowano dziewiętnasty turniej wiedzy o Krasnymstawie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

W tym roku konkursowi towarzyszyło hasło: „Poezje lubiane przez dzieci”. W zabawie wzięły udział dzieci 6- i 3-letnie. Uczestnicy wydarzenia zostali obdarowani upominkami przez radnego miasta Krasnystaw Kamila Hukiewicza. Konkurs zorganizowała Beata Sędłak. (k)