Ciekawostki lokalne (62) – Dębowiec

Osadnicy niemieccy
„Dębowiec powstał na początku XIX wieku jako osada leśna, w której mieszkali przede wszystkim smolarze i popielarze. W 1828 roku osiedliła się znaczna grupa niemieckich osadników. Po 10 latach ewangelików było tak dużo, że powstał kantorat (tj. dom modlitwy), a następnie cmentarz. Budynek kantoratu uległ zniszczeniu w 1915 roku. Na wybudowanie nowego nie starczyło czasu – choć już istniały plany budynku – gdyż rok po wybuchu II wojny światowej Niemców przesiedlono do tzw. Kraju Warty”.
Przewodnik turystyczny, Urszulin 2012, publikacja wydana w ramach projektu: „Urszulin – po pracy, Polesie”

Sto procent Polaków

Według spisu powszechnego z 30 września 1921 roku: „miejscowość należała do gminy Wola Wereszczyńska. Posiadała 22 domy. Liczyła 172 mieszkańców, w tym 87 mężczyzn oraz 85 kobiet, w tym 73 rzymskokatolików, 98 ewangelików i 1 wyznawca innego chrześcijaństwa. 172 osoby deklarowały narodowość polską. Dębowiec folwark posiadał 2 domy, zamieszkałe przez 27 osób, wszyscy narodowości polskiej”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Nagła śmierć właściciela

„20 stycznia 1925 roku zmarł nagle na atak serca właściciel Dębowca ś. p. Konstanty Czupryński. (…) Ogólnie ceniony obywatel i społecznik ś.p. Konstanty Czupryński od 1919 roku był członkiem Sejmiku Włodawskiego i Komisji Rolnej”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Na ewangelickim cmentarzu

„Cmentarz ewangelicki w Dębowcu – pozostałość po niemieckim osadnictwie. Na cmentarzu znajdują się 3 betonowe nagrobki, zwieńczenie żeliwnego pomnika z krzyżem i kapliczka murowana z cegły. Zajmuje powierzchnię około 20 arów”.
Przewodnik turystyczny, Urszulin 2012, publikacja wydana w ramach projektu: „Urszulin – po pracy, Polesie”. (opr. ad)