Ciekawostki lokalne (88) – Żłobek

Z historii


„Datowany na 1796 r. Wówczas Złobek. W 1982 r. Żłobek Duży i Mały (…) Miejscowość wymieniona na mapie Galicji Zachodniej Heldensfelda z 1801-1804 r. Wówczas Zlobek (…) W 1820 r. w Żłobku były 23 gospodarstwa. Ich właściciele byli zobowiązani do świadczenia daniny w wysokości: siemię lniane lub owies – 23 garnce, chmiel – 5 korcy 24 garnce, przędza (motki) – 46, kury (sztuki) – 46, jaja (sztuki) – 92, grzyby (kopy) 46 (…) Żłobek albo Żołobek, wieś i folwark, pow. włodawski, gmina i parafia Sobibór, ma 29 domów, 291 mieszkańców, 6005 morg. Młyn wodny i folusz. W 1827 r. było 28 domów, 164 mieszkańców. Dobra Żłobek wchodziły w skład dóbr Sobibór (…) Od 1880 r. dobra Sobibór stanowiły jedną całość z dobrami Żłobek. Nieźle prosperujący majątek w 1905 r. powiększono o Stulno. W tym samym czasie sporą część ziem majątku odkupują okoliczni chłopi. W 1909 r. część ziemi folwarku nabywają zakonnicy prawosławni z Włodawy. W 1924 r. majątek podzielono na dobra Przybysz, Zosin i Sobibór. Sobibór stał się własnością Leokadii Elżbiety z Łuczyńskich i Józefa Kiersznowskich”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

W gminie Sobibór

„Według spisu z 30 września 1921 r. Żłobek wieś i kolonia należała do gminy Sobibór. Wieś: posiadała 27 domów oraz 152 mieszkańców, w tym 71 mężczyzn oraz 81 kobiet, w tym 24 rzymskokatolików i 128 prawosławnych. 24 osoby deklarowały narodowość polską, a 128 rusińską. Kolonia: 9 domów i 41 mieszkańców, w tym 23 mężczyzn i 18 kobiet, w tym 41 prawosławnych. Wszyscy narodowości rusińskiej”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Mały i Duży w jednym sołectwie

„W 1946 r. w Żłobku mieszkało 32 rzymskokatolików oraz 196 wyznawców prawosławia. Powierzchnia wsi – 280,00 h. W Żłobku Małym było 18 rzymskokatolików i 188 prawosławnych, powierzchnia wsi – 239,08 ha. W tym samym czasie w skład sołectwa wchodziły Żłobek Mały wieś i Żłobek Duży wieś”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Cmentarze i mogiły

„Mogiła żołnierska II wojna. Założona w październiku 1939 r. Powierzchnia 6 metrów kwadratowych. Pochowany tu został żołnierz WP o nieustalonym nazwisku, zamordowany na początku października 1939 r. Mogiła znajduje się w lesie ok. 100 m od szosy ze wsi Żłobek Duży do Sobiboru, po jej północnej stronie.
W 1890 r. w odległości 3/4 wiorsty od cerkwi, przy drodze w kierunku do Żłobka istniał cmentarz grzebalny. Zlokalizowany był na ziemi cerkiewnej i zajmował 1 1/2 morgi powierzchni. Otoczony drewnianym płotem z bramą u wejścia. Znajdowały się na nim mogiły z drewnianymi krzyżami za wyjątkiem jednego pomnika z białego kamienia na mogile żony proboszcza Pawła Szymańskiego”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010