Na ciepły posiłek w czasie ferii

W czasie tegorocznych ferii zimowych działalności nie przerwie 13 stołówek w lubelskich szkołach. Zapisy na posiłki już trwają.


W trakcie ferii w Lublinie od 29 stycznia do 9 lutego 2018 r.) z ciepłego, darmowego posiłku będą mogły skorzystać dzieci z uboższych rodzin. Posiłki zostaną im dofinansowane w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rodzina o dochodach netto nieprzekraczających kwoty 771 zł na osobę powinna zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiady mogą być również przyznane za częściową odpłatnością w przypadku, gdy dochód netto nie przekracza kwoty 1 028 zł na osobę w rodzinie.
Ci, którzy chcą wykupić dla swojego dziecka posiłki w szkolnej stołówce na czas trwania ferii, powinni zgłosić się do jednej z 13 lubelskich szkół. W ferie stołówki będą działać w: SP nr 3, ul. Balladyny 22; SP nr 21, ul. Zuchów 1; SP nr 23, ul. Podzamcze 9; SP nr 24, ul. Niecała 1; SP nr 30, ul. Nałkowskich 110; SP nr 39, ul. Krężnicka 156; SP nr 43, ul. Józefa Śliwińskiego 5; SP nr 52, ul. Władysława Jagiełły 11; Zespół Szkół nr 11, ul. Farbiarska 8 (stołówka będzie czynna, jeśli zgłosi się min. 20 uczniów), Zespół Szkół nr 12, ul. Sławinkowska 50; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Radzyńska; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Rzeckiego 10 ( jeśli zgłosi się min. 50 uczniów). (EM.K.)