Cieszą się z nowego wozu strażackiego

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance trafił nowy wóz pożarniczy, mogący pomieścić dziewięciu strażaków, Citroen Jumper.

– Starego wysłużonego Sprintera zastąpił 2-letni Jumper. Dzięki sołectwu Olszanka oraz solidarnej pomocy sołectw: Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Dolny Kolonia i Łopiennik Dolny w ramach funduszu sołeckiego, a także ze środków własnych, gmina nabyła 9-osobowy Citroen Jumper za kwotę 82 tys. zł – informuje Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny. Pojazd wyposażony jest we właściwe oznakowanie, sygnały świetlne i dźwiękowe oraz łączność radiową, a tym samym dostosowany do potrzeb pożarniczych, ale też do zwykłego przewozu osób.

Zakup został zrealizowany dzięki inicjatywie zarządu OSP Olszanka na czele z prezesem Robertem Baranowskim i naczelnikiem Leszkiem Fornalem (zarazem sołtysem Olszanki), przy wsparciu radnych gminy Łopiennik Górny – Tomasza Żołyniaka i Mateusza Marciniaka.

– Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę zarządowi oraz wszystkim wspierającym, w szczególności sołtysom i radom sołeckim z poszczególnych sołectw, za przekazane środki finansowe. Zakup samochodu był naszym wspólnym celem, lecz bez odpowiedniego wsparcia finansowego byłby trudny do zrealizowania. W tej sytuacji sprawdziło się powiedzenie „Razem możemy więcej” – komentuje wójt Sawa. (kg)