Cieszą się ze swoich sukcesów

Wakacje w pełni. Od prawie miesiąca uczniowie mają labę. Niektórzy z nich swoją całoroczną rzetelną pracą szczególnie zasłużyli na ten wypoczynek. Mowa m.in. o gimnazjalistach z Zespołu Szkół w Pawłowie. Jak podkreślają ich rodzice i nauczyciele, w tym roku bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminami.

– Najbardziej cieszą nas wyniki z języka polskiego – najwyższe w powiecie chełmskim, obok gimnazjum w Stawie. Jestem też zadowolona z wyników z języka angielskiego. Na poziomie podstawowym i rozszerzonym są najwyższe w powiecie. Wyniki pozostałych części egzaminu gimnazjalnego również są jedne z najwyższych – mówi Dorota Jaszczuk, dyrektor szkoły i dodaje, że to efekt odpowiednich metod i form pracy oraz indywidualnego podejścia do każdego ucznia.
Egzamin z języka polskiego uczniowie ZS w Pawłowie napisali średnio na 76,2 proc., historię i wos – 59 proc. matematykę – 48,1 proc., przedmioty przyrodnicze – 49,8 proc., język angielski poziom podstawowy – 63,9 proc., język niemiecki – 59,2 proc.
Przy okazji prezentujemy również nazwiska prymusów z ZS w Pawłowie ze średnią 5,0 i wyższą – SP kl. 6: Natalia Brodaczewska – 5, Natalia Dąbrowska – 5,18, Paulina Radomska – 5. Gimnazjum – kl. 1: Daria Olejnik – 5,4, Marta Podlipna -5,06, Weronika Wenecka – 5,07; kl. 2: Marcin Klin – 5,5, Krystian Mucha – 5,1, Aleksandra Osoba – 5,66, Patryk Podlipny – 5,18; kl. 3: Weronika Błaziak – 5,53, Aleksandra Dudek – 5,47, Katarzyna Dudek – 5,13, Aleksandra Holuk – 5,13, Karolina Kosz – 5,13, Natalia Kozak – 5,13, Olga Nawrocka – 5,4, Malwina Raszyńska – 5,0. (w)