Co dalej z MDM?

31 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że łączna kwota finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”, wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do BGK, z terminem wypłaty środków w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 95% kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2017.
W związku z powyższym od 1 lutego BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków MDM z terminem wypłaty środków na rok 2017. Wnioski kredytobiorców, zarejestrowane w systemie BGK Zlecenia, po wyczerpaniu puli zostaną posortowane wg daty akceptacji i otrzymają status „oczekujący na przyznanie środków”. Następnie będą one realizowane w miarę wygasania złożonych wcześniej wniosków o przyznanie dofinansowania (bank kredytujący ma 60 dni na podpisanie umowy od akceptacji wniosku w systemie „BGK zlecenia”. Jeżeli klient otrzyma decyzję negatywną lub okres procesowania kredytu wydłuży się powyżej wymienionego terminu, środki powrócą do puli).
Po wyczerpaniu puli środków przeznaczonych na 2017 rok klienci nadal mają możliwość skorzystania z programu MDM, ale już z wypłatą w przyszłym roku.

Do dyspozycji beneficjentów pozostaje prawie 207 mln zł z pierwszej części puli na 2018 rok (według ustawy „Mieszkanie dla Młodych” klienci mają możliwość rezerwacji do 50% środków przeznaczonych na przyszły rok). Maksymalna kwota dofinansowania, którą można uzyskać, może wynieść nawet 114 tys. W większości przypadków klient może zamieszkać w kupowanym lokalu tuż po wypłacie środków pochodzących z kredytu. Pozostała część – pochodząca z programu MDM – wpłynie na konto zbywcy mieszkania na początku roku 2018.