Co ma radny?

Każdego roku samorządowcy i szefowie jednostek samorządowych są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych. Tym razem prezentujemy oświadczenia świdnickich radnych.


Radny Kazimierz Bachanek zgromadził ok. 340 tys. zł i ok. 12,5 tys. euro. Nieruchomości: mieszkanie – 110 mkw. o wartości 350 tys. zł, działka 22a – 70 tys. zł, lokal na gabinet stomatologiczny o pow. 44 mkw. – 160 tys. zł. Ma 52 akcje pracownicze WSK-PZL Świdnik o wartości 10 zł każda. Prowadzi działalność gospodarczą – Zakład Urządzeń Medycznych, która w ubiegłym roku przyniosła mu przychód w kwocie ok. 13,4 tys. zł. Inne dochody: emerytura – 28,4 tys. zł, dodatek za represje polityczne w stanie wojennym – 5,2 tys. zł, dieta radnego – 16,6 tys. zł. Jeździ VW Golfem z 2017 r. Wszystkie składniki stanowią małżeńską wspólność majątkową.

Waldemar Białowąs ma dom o pow. 139 mkw. i wartości 500 tys. zł oraz działkę orną do zabudowy (2274 mkw.), której wartość szacuje na ok. 200 tys. zł. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, co w ubiegłym roku przyniosło mu dochód w kwocie ok. 47 tys. zł. Inne dochody: wynagrodzenie ze stosunku pracy: 10,6 tys. zł, umowy cywilno-prawne 8 tys. zł, dieta radnego – 12,8 tys. zł. Ma Volvo XC60 z 2012 r. Spłaca kredyt hipoteczny na budowę domu – 306 tys. zł, pożyczkę hipoteczną na budowę domu – 65 tys. zł oraz kredyt „na zakup środka transportu” – 29 tys. zł.

Katarzyna Denis zgromadziła na koncie ok. 15 tys. zł. Ma mieszkanie o pow. 45,40 mkw. i wartości 178 tys. zł oraz garaż (21,30 mkw.) i działkę (0,2002 ha), których wartość wycenia łącznie na 50 tys. zł. Dochody z tytułu pracy (prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku oraz główny księgowy w Przedszkolu nr 6 i Żłobku Miejskim nr 1 i nr 2) – 219 tys. zł, umowy-zlecenie – 1,3 tys. zł, dieta radnej miejskiej – 16,1 tys. zł. Spłaca kredyt mieszkaniowy – 13,3 tys. CHF.

Grzegorz Doroba zaoszczędził ok. 5 tys. zł oraz 600 CHF. Ma mieszkanie o pow. 61 mkw. warte 230 tys. zł oraz dwa garaże (16 mkw.) o łącznej wartości ok. 50 tys. zł. Jako nauczyciel w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku zarobił w 2019 r. ok. 59,2 tys. zł, dieta radnego ok. 11 tys. zł. Ma Opla Astrę z 2010 r. (25 tys. zł) i motocykl Yamaha MTN 690 z 2019 r. – 27 tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny – 69 tys. CHF. Nieruchomości i zobowiązania stanowią małżeńską wspólność majątkową.

Krzysztofa Kamińska ma lokaty bankowe na łączną kwotę ok. 174 tys. zł, 120 tys. zł na koncie oszczędnościowym oraz 5,3 tys. USD i 2,3 tys. EUR. Ma mieszkanie o pow. 60,10 mkw. o wartości 200 tys. zł oraz dwa garaże (24 mkw. i 16,80 mkw.) o wartości 20 i 21 tys. zł. Prowadzona praktyka lekarska przyniosła radnej w ubiegłym roku dochód w kwocie 378 tys. zł; dieta radnej – 12,8 tys. zł. Spłaca zapomogę z Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców w kwocie 50 tys. zł zaciągniętą na spłatę długów firmy NZOZ „Medyk” W. Borkowski, K. Kamińska.

Radny Maciej Kantor ma 27 tys. zł oszczędności oraz prawa do 1/3 mieszkania o pow. 75,6 mkw. wartego ok. 300 tys. zł. Jako pielęgniarz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie zarobił w ubiegłym roku 60, 7 tys. zł, dieta radnego – 11,2 tys. zł.

Tomasz Kociński, zatrudniony jako nauczyciel wuefista w ZSO nr 1 w Świdniku, zgromadził na koncie ok. 40 tys. zł. Ma dom o pow. 70 mkw. i wartości ok. 100 tys. zł. Oszczędności i nieruchomość należą do małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Ma także 1/3 udziału w gospodarstwie rolnym o pow. 3,64 ha – działka rolna i 0,28 ha – działka rolno-budowlana zabudowana domem mieszkalnym – 150 mkw. i budynkami gospodarczymi o wartości 150 tys. zł. Ma również 14-arową działkę rolno-budowlaną o wartości 30 tys. zł. Oprócz pracy w szkole, radny prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – świadczy usługi ratownictwa medycznego na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. W 2019 roku przyniosło mu to dochód w kwocie 16,3 tys. zł. Inne dochody: praca W ZSO nr 1 – 76,9 tys. zł, umowa-zlecenie – 2,2 tys. zł, dieta radnego – 13 tys. zł. Wspólnie z żoną ma Renault Scenic z 2008 r. Spłaca kredyt na remont domu, w którym żona radnego posiada udziały – 34,3 tys. CHF, kredyt na zakup działki i domu – 40,5 tys. zł oraz kredyt odnawialny – 6 tys. zł.

Oświadczenia kolejnych radnych w następnym numerze „Nowego Tygodnia”. (opr. w)