Co planuje Ratusz

Lubelski magistrat zaprasza mieszkańców i właścicieli nieruchomości w rejonach ulicy Chemicznej, Jagiełły, Mełgiewskiej i Turystycznej do konsultacji zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z udostępnionymi dokumentami i zgłaszać swoje uwagi do 7 maja.

– Przystępujemy do etapu publicznego wyłożenia kolejnych planów i konsultacji projektów zawartych w nich zmian. Dotyczą one terenów w mieście wykorzystywanych pod aktywizację gospodarczą, a w szczególności usankcjonowania obecnego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenów, poprawy sytuacji parkingowej, powiększenia terenów związanych z aktywizacją gospodarczą, ustalenia nowych parametrów zabudowy, jak również dostosowania ustaleń planu do obowiązujących aktualnie przepisów. Proces konsultacji ma na celu zebranie uwag mieszkańców, co jest niezbędne do podjęcia dalszych działań planistycznych. W zależności od przebiegu konsultacji, podejmowane będą kolejne etapy procedury, tak by w konsekwencji móc przedłożyć projekty zmian pod głosowanie Rady Miasta Lublin – mówi Małgorzata Żurkowska, zastępca dyrektora wydziału planowania UM, Główny Urbanista Miasta.

Zmiany planów dotyczą rejonu ulic: Chemicznej, Jagiełły, Mełgiewskiej i Turystycznej. Projekty wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą wyłożone do 20 kwietnia w siedzibie wydziału planowania UM Lublin, przy ul. Wieniawskiej 14, XII piętro, pokój nr 1206A oraz dostępnych na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce „planowanie przestrzenne”. Z uwagi na stan epidemii, w przypadku chęci osobistego zapoznania się z projektami, należy wcześniej umówić spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej: planowanie@lublin.eu lub telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00.

Na 15 kwietnia (czwartek) miasto zaplanowało dyskusję publiczną nad proponowanymi zmianami. Odbędzie się w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter – sala nr 2) lub online, jeśli osobiste spotkanie uniemożliwią antycovidowe obostrzenia. Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od formy jej przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie lub mailowo. Z kolei uwagi do projektów zmian należy składać na piśmie (UM Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub drogą elektroniczną: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Mieszkańcy na przesłanie uwag mają czas do 7 maja.

źródło Lublin.eu. opr. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here