Co w budżecie Kraśniczyna?

Nieco ponad 1 mln zł deficytu, niespełna 1,1 mln zł na inwestycje. Rada gminy Kraśniczyn uchwaliła budżet na 2022 r. Wójt Monika Grzesiuk jest dobrej myśli i wierzy, że wszystkie założenia, mimo pandemii, uda się zrealizować.

Dochody gminy Kraśniczyn na 2022 r. wynoszą 13,9 mln zł, a wydatki 14,9 mln zł. Ponad milionowy deficyt władze zamierzają pokryć z wolnych funduszy zabezpieczonych na rachunku bieżącym. Najwięcej gminę będzie kosztować utrzymanie szkół (4,4 mln zł), administracja (2,7 mln zł) oraz pomoc społeczna (1,2 mln zł). Tylko 1,1 mln zł Kraśniczyn przeznaczy na inwestycje, w zdecydowanej większości drogowe.

Najwięcej (671 tys. zł) ma pochłonąć przebudowa dwóch dróg w miejscowości Surhów. 200 tys. zł gmina wyda na umocnienie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi w Brzezinach, 150 tys. zł kosztować ma przebudowa mostu na rzece Wojsławce wraz z przebudową ul. Parkowej w Kraśniczynie, a 100 tys. zł przebudowa drogi w Drewnikach. Radni 34 tys. zł zabezpieczyli na wymianę wodomierzy, a 24 tys. zł na modernizację drogi w Żułowie.

– Pomimo pandemii, która nie ułatwia funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, jestem przekonana, że budżet i zamierzenia inwestycyjne zostaną zrealizowane – podkreśla Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn. – Corocznie kwoty na wydatki budżetowe rosną, stąd też jesteśmy w stanie finansować bieżące utrzymanie gminy, realizować zadania oświatowe, utrzymanie dróg, oświetlenie, bezpieczeństwo, dostawy wody, odbioru ścieków oraz odpadów – dodaje.

Poza wspomnianymi remontami dróg, kompleksowej wymianie wodomierzy, przebudowie ujęć wody i przepompowni ścieków, w planach gminy jest też przeniesienie gminnego targowiska na plac przy Gminnym Domu Kultury. – W ramach działań prorozwojowych zrealizuję w 2022 r. swój pomysł na wsparcie dla rodzin z tytułu urodzenia dziecka, wprowadzając „Wyprawkę dla Malucha z Gminy Kraśniczyn”.

Pozyskaliśmy również środki w konkursie Cyfrowa Gmina i zakupimy 29 laptopów dla dzieci i młodzieży na łączną kwotę 101 tys. zł – informuje wójt. – W najbliższym roku zrobimy też wszystko aby pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych na kolejne inwestycje, których oczekują mieszkańcy. Jestem przekonana, że zrealizowane w tym roku inwestycje podniosą atrakcyjność gminy i poprawiają jakość życia naszych mieszkańców – podsumowuje Grzesiuk. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here