Co z dworkiem?

Zabytkowy, XIX-wieczny dworek, należący kiedyś do rodziny Rzewuskich leży w obrębie „Parku podworskiego”. Do dworku prowadzi aleja wiekowych jesionów. W pobliżu znajduje się baszta z fragmentami muru obronnego, pozostałości zespołu zamkowego z 1588 r. wzniesionego przez starostę chełmskiego, Mikołaja Uhrowieckiego.

Wiele wskazuje na to, że Szkoła Podstawowa w Sielcu zostanie przeniesiona do budynku wygaszanego, sieleckiego gimnazjum. Wtedy zwolni się zabytkowy dworek, w którym obecnie mieści się podstawówka. Co w nim będzie?

Na ostatniej sesji Rada Gminy Leśniowice podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, w związku z rządową reformą zakładającą likwidację gimnazjów. Wszystkie podstawówki w gminie będą ośmioklasowe. Sieleckie gimnazjum ma być wygaszone. Dariusz Olszak, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, ma nadzieję, że zarówno on jak i nauczyciele ze szkoły utrzymają zatrudnienie. Niewykluczone, że sielecka podstawówka, mieszcząca się w XIX-wiecznym dworku zostanie przeniesiona do budynku miejscowego gimnazjum. Wtedy pozostanie kwestia zagospodarowania zabytkowego pałacyku w Sielcu. W gminie mówiło się już kiedyś o jego sprzedaży. Dyrektor Olszak uważa, że szkoda byłoby pozbyć się tak atrakcyjnej nieruchomości, nawet, jeśli wszelkie poczynania należy konsultować z konserwatorem zabytków, który ma nadzór nad dworkiem.
– Ten obiekt znajduje się niedaleko Chełma i daje wiele różnorakich możliwości – mówi dyrektor Olszak. – Trzeba rozważyć szanse pozyskania dofinansowania. Nie wiem, czy ten obiekt nadaje się na ośrodek szkoleniowy, bo są tu małe sale, a na ich przebudowę konserwator zabytków może nie wydać zgody. Dobrym rozwiązaniem byłoby urządzenie w dworku tzw. „zielonej szkoły”. Młodzież z regionu mogłaby tu przyjeżdżać na turnusy wakacyjne. Moim zdaniem lepiej byłoby ten budynek zostawić w zasobach gminy, a nie pozbywać się go.
Agnieszka Raczyńska, prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, które prowadzi szkoły w gminie Leśniowice, mówi, że ostateczna decyzja o tym, czy sielecka podstawówka zostanie przeniesiona do budynku obecnego gimnazjum (a tym samym dworek się „zwolni”), jeszcze nie zapadła.
– Wstępnie myślimy o tym, aby podstawówka mieściła się w budynku gimnazjum, które bardziej się nadaje na szkołę – mówi prezes Raczyńska. – Na pewno nie chcemy przenosić podstawówki, dopóki nie zostanie wygaszone gimnazjum. Na razie skupiamy się na realizacji formalności związanych z reformą oświatową.
Stanisława Rudnik, szefowa chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, zapewnia, że fakt pozostawania obiektu pod nadzorem konserwatorów nie oznacza, iż nic nie można w nim urządzić.
– Zazwyczaj przed adaptacjami wykonuje się badania architektoniczne, aby poznać dawny układ historyczny obiektu – mówi konserwator Rudnik. – Na tej podstawie prowadzone są dyskusje na temat zagospodarowania obiektu. To, że w dworku w Sielcu istnieje obecnie pewien podział, nie oznacza, że nie może być zmieniony, ale najpierw byłyby potrzebne właśnie badania architektoniczne. (mo)