Co z odnogami Piłsudskiego?

W przedstawionym przez świdnicki ratusz wykazie dróg gruntowych przeznaczonych do remontu brakuje odnóg ul. Piłsudskiego. Dlaczego nasze uliczki zostały pominięte – pyta jeden z czytelników.


Miasto w najbliższych tygodniach chce ruszyć z programem wielkiego remontu świdnickich gruntówek. Samorząd planuje, że w ciągu dwóch lat wszystkie takie ulice w Świdniku, o łącznej długości aż 20 kilometrów, zyskają tymczasową, ale trwałą, asfaltową nawierzchnię.

– W przedstawionym wykazie blisko 30 ulic przeznaczonych do remontu brakuje odnóg ulicy Piłsudskiego, a przecież przy nich stoi kilkanaście domów, w których mieszka ponad trzydzieści osób – wskazuje jeden z naszych czytelników. – Dlaczego oni mają być pominięci?

Ratusz uspokaja, że nikt nie będzie pominięty.

– Jeszcze nie wszystkie ulice, jakie chcemy odremontować, zostały uwzględnione w wykazie, bo w przypadku niektórych trwa jeszcze analiza ich sytuacji prawnej – wyjaśnia Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika. – Znamy wnioski mieszkańców ze wskazanych uliczek przy Piłsudskiego i jesteśmy z nimi w kontakcie. One również będą przeznaczone do remontu, ale jeszcze nie zapadła decyzja w jakim terminie. JN