Miliony w rury

Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny rozstrzygnął przetarg na modernizację sieci kanalizacyjnej na os. Fabryczne i Centrum. Zakres prac obejmuje także wymianę urządzeń oczyszczalni ścieków i ujęcia wody. Łączny koszt inwestycji to ponad 4,5 mln zł.

– To ważna i oczekiwana przez mieszkańców inwestycja – mówi burmistrz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys. – Zakładamy, że jej efektem będą oszczędności energii, a więc też i kosztów usług. Nasz samorząd otrzymał aż 95 proc. dotacji na to zadanie. Są to środki z programu inwestycji lokalnych. Miasto dołoży tylko 231 tys. zł. To kolejny sukces naszego samorządu w kończącej się kadencji.

Postępowanie przetargowe podzielono na trzy części. Pierwsza objęła m.in. modernizację głównej przepompowni ścieków, kraty wstępnego podczyszczania ścieków oraz osadnika wstępnego, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Budowlane „PARTNER” z Srebrzyszcza, a koszt prac to 2,6 mln zł. Druga część postępowania przetargowego dotyczyła budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami i drenażem rozsączającym przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Fabrycznej 3 i 5. Roboty wyniosą ok. 453 tys. zł, a wykona je spółka BUDIMAR z Lublina. W ramach trzeciej części zadania wykonane zostaną prace usprawniające studnie głębinowe nr 1 i 2 na ujęciu Polna, modernizacja studni głębinowej nr 1 na ujęciu przy ul. Chełmskiej. Projekt ma objąć także wyposażenie wszystkich czterech studni głębinowych w system zdalnego nadzoru diagnostycznego, modernizację jednego zestawu pompowni II stopnia oraz wymiany armatury hydraulicznej łączącej instalację z kolektorem przesyłowym w budynku pompowni. Prace wyniosłą nieco ponad 1,5 mln zł, a wykonawcą będzie także BUDIMAR z Lublina.

Urząd Miasta zapowiada, że niebawem powinien ogłosić także przetarg na dokończenie remontu ul. Złotej.

– Z informacji uzyskanych od wicemarszałka Zdzisława Szweda wynika, że otrzymamy dofinansowanie na to zadnie. Pozyskana kwota pozwoli na gruntowne utwardzenie końcowego odcinka ulicy do granicy miasta. Mieszkańcy, a szczególnie zaś rolnicy, będą zadowoleni, gdyż zapobiegnie to nawożeniu błota z pól na ulicę – mówią urzędnicy. (w)

News will be here