Co z wodomierzami?

Po publikacji na temat zbyt dużych, zdaniem jednego z chełmskich przedsiębiorców, wskazań wodomierza, z podobnymi problemami zwrócili się do „Nowego Tygodnia” inni Czytelnicy. Chełmskie MPGK przygotowało w tej sprawie stanowisko.

Niedawno opisaliśmy w „Nowym Tygodniu” sytuację, która spotkała właściciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Hen-Bud w Chełmie. Wodomierz wskazał, że w sklepie z materiałami budowlanymi zużyto w ciągu dwóch miesięcy ponad dziewięćdziesiąt metrów sześciennych wody. Przedsiębiorca zapewniał, że nie zużył tak ogromnej ilości wody. Wnioskował o umorzenie należności, ale chełmskie MPGK mu odmówiło. Po naszej publikacji z redakcją kontaktowali się kolejni Czytelnicy, których spotkały podobne sytuacje.
– U mnie licznik też wskazał zużycie ponad stu metrów sześciennych wody – mówi jedna z chełmianek. – Nie było mowy o umorzeniu ani o uśrednieniu należności na podstawie wcześniejszych wskazań wodomierza. W MPKG-u nie chcieli pójść na rękę. Ekspertyza wykazała, że z wodomierzem wszystko w porządku, ale ja tej wody nie zużyłam. Znajoma miała podobną sytuację. O co tu chodzi? Ile reklamacji wpłynęło do MPGK-u w takich sprawach?
Pracownicy chełmskiego MPGK-u odpowiadają, że takich reklamacji w 2017 roku dostali cztery. We wszystkich przypadkach przeprowadzono ekspertyzy, które wykazały, że wodomierze są sprawne. W oficjalnym stanowisku przygotowanym w tej sprawie przez MPGK w Chełmie czytamy, że w ciągu kilkunastu lat żadna z ekspertyz wykonywana na potrzeby spółki czy też zlecona przez klientów nie wykazała, „aby wodomierz działał na niekorzyść odbiorcy usług”. W stanowisku czytamy: „Spółka nie ma możliwości ingerencji w pracę wodomierza, a także prawnego sprawdzenia poprawności jego działania. Kontrolą działania wodomierzy, w tym ponowną kontrolą wodomierzy zajmują się organy administracji miar, tu Główny Urząd Miar – wydając świadectwo ekspertyzy badanego wodomierza. W przypadku, gdy odbiorca usług ma zastrzeżenia do pracy wodomierza, może złożyć wniosek o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza. Jeżeli zostanie stwierdzone, że wskazania wodomierza nie przekraczają błędów granicznych dopuszczalnych, to zgodnie z przepisami koszty sprawdzenia i wymiany wodomierza pokrywa odbiorca usług. Nasze Przedsiębiorstwo prowadzi analizy oraz sprawdza jakość dostarczanych wodomierzy poprzez zlecanie wewnętrznych ekspertyz, by mieć pewność, że stosowane przez nas produkty są najwyższej jakości…”.  (mo)