Coraz bliżej budowy S12

Kolejny krok do rozpoczęcia budowy S12 z Piask do Dorohuska, z północną obwodnicą Chełma, wykonany. Lubelski oddział GDDKiA dokonał otwarcia ofert złożonych do przetargu na opracowanie koncepcji programowej dla całej trasy.

Blisko 75-kilometrowa droga ekspresowa S12 łącząca Piaski z polsko-ukraińską granicą w Dorohusku została podzielona na trzy odcinki. Na pierwszy, od Piask do planowanej obwodnicy Chełma, złożono sześć ofert. Najtańsza opiewa na 6,1 mln zł, najdroższa na prawie 9,8 mln zł. Na opracowanie koncepcji programowej dla obwodnicy Chełma wpłynęło osiem ofert, na kwotę od 3,1 mln zł do 4,8 mln zł. Tyle samo też na trzeci odcinek do granicy w Dorohusku. Ceny ofert wahają się od 3,7 mln zł do blisko 6,7 mln zł. W sumie do przetargu przystąpiło dziewięć biur projektowych i konsorcjów. Komisja przetargowa weryfikuje wszystkie złożone oferty. Wykonawcy na opracowanie koncepcji, zgodnie z zapisami w ogłoszeniu o przetargu, będą mieli 23 miesiące.

W ramach przygotowywania koncepcji programowej wykonawcy przyszykują analizę i prognozę ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego. Koncepcja programowa posłuży do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Projektanci przeanalizują projekt dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu. Jeśli z analiz i prognoz ruchu będzie wynikała potrzeba zachowania rezerwy pod trzeci pas ruchu, przedstawią także rozwiązania wariantowe. Przebieg drogi ekspresowej został ustalony decyzją środowiskową i nie podlega już zmianie. Mogą pojawić się nowe rozwiązania dotyczące obsługi ruchu lokalnego. Przewidziana jest budowa siedmiu węzłów: Dorohucza, Siedliszcze, Chełm Zachód (okolice Janowa), Chełm Północ (Horodyszcze), Chełm Okszów, Chełm Wschód (Srebrzyszcze) i Dorohusk, a także ośmiu miejsc obsługi podróżnych, od najprostszych z miejscami parkingowymi i sanitariatami, po rozbudowane ze stacjami paliw i restauracjami oraz miejscem pod ewentualną budowę obiektów noclegowych. (s)