Ćwierć wieku Liceum im. Norwida

Rok 2018 dla społeczności II LO im C. K. Norwida w Krasnymstawie to czas świętowania. – 15 czerwca będziemy uroczyście obchodzić jubileusz dwudziestopięciolecia szkoły. Chcielibyśmy przywołać żywe wspomnienia i przybliżyć nieco z historii tej wyjątkowej i tak intensywnie rozwijającej się placówki. Powstanie szkoły było znakiem przemian, jakie dokonały się w Polsce po 1989 r. – mówi Anna Antyga, dyrektor II LO.

Historia II LO w Krasnymstawie rozpoczęła się 17 marca 1993 r. Wówczas chełmski kurator oświaty Jerzy Masłowski podpisał akt założycielski szkoły. Inicjatorem i twórcą tego przedsięwzięcia był Edward Kawęcki, późniejszy wieloletni dyrektor liceum. Budynek szkoły został przejęty po Komitecie Miejskim PZPR, w którym wówczas mieścił się Młodzieżowy Dom Kultury oraz Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. – Stanowiło to ogromne wyzwanie dla powołanego na stanowisko dyrektora Edwarda Kawęckiego, który podjął się tworzenia liceum od podstaw. Największym problemem było wówczas adaptowanie pomieszczeń do potrzeb edukacyjnych, z czym udało się uporać do pierwszego dzwonka. Po gruntownej modernizacji sal udało się stworzyć 4 pracownie i przekształcić piękną salę konferencyjną w pierwszą salę gimnastyczną – mówi Anna Antyga, dyrektor II LO. W roku szkolnym 1993/94 do drugiego liceum przyjęto 90 uczniów podzielonych na trzy klasy. Uroczyste otwarcie II LO miało miejsce 18 września 1993 r. Wstęgę przeciął Mieczysław Witkowski, ówczesny przewodniczący rady miasta Krasnystaw. Grono pedagogiczne liczyło wówczas zaledwie 13 nauczycieli. Sprawami organizacyjnymi od początku istnienia szkoły zajmowała się Beata Pasik, która do dziś pełni funkcję kierownika administracyjnego. Główną księgową szkoły od 1994 r. została Grażyna Smerdel. Tworzeniem pracowni informatycznej zajął się Andrzej Ziarko, który do tej pory dba o sieć informatyczną liceum. Bibliotekę tworzyła Ewa Żelazko. – II Liceum Ogólnokształcące cieszyło się coraz większym zainteresowaniem, chętnych do nauki w tej szkole przybywało z roku na rok. W 1995 r. MDK przeniósł swoją siedzibę na ul. Szkolną, dzięki czemu zajęcia mogły się odbywać już w 10 salach – mówi Antyga. W trosce o stworzenie jak najlepszych warunków do nauki ówczesny dyrektor podjął starania o rozbudowę szkoły. W przeciągu zaledwie dwóch lat (1998-2000) powstała nowa kondygnacja nad bocznymi skrzydłami obiektu, dzięki czemu pojawiło się kolejnych sześć pracowni lekcyjnych. Po zakończeniu rozbudowy, w 2000 r. podjęto działania związane z budową pełnowymiarowej sali gimnastycznej. – Borykając się z wieloma trudnościami i przeciwnościami w 2003 r. otrzymaliśmy zgodę na budowę. I wreszcie, po wielu zmaganiach, 13 października 2004 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Oddano ją do użytku już 11 stycznia 2006 r. Wówczas do dotychczasowej sali została przeniesiona szkolna biblioteka, zyskując ogromną przestrzeń na utworzenie Szkolnego Centrum Dydaktycznego wyposażonego w 14 komputerów i sprzęt multimedialny. Natomiast obok sali gimnastycznej powstała siłownia, która w 2012 r. otrzymała profesjonalny sprzęt po ZSOiZ w Tarnogórze. Na tym zakończył się proces tworzenia bazy lokalowej liceum – wspomina dyrektor II LO.
– W ciągu 25 lat w Norwidzie wykształciło się kilka tysięcy uczniów, którzy z sentymentem wspominają lata szkolne i z przyjemnością tu wracają. Nie sposób wymienić wszystkich działań, przedsięwzięć, projektów, konkursów i uroczystości, w których brali udział członkowie społeczności II LO. O najważniejszych wydarzeniach wkrótce opowiemy w następnych artykułach, a już dziś zapraszamy na uroczystości jubileuszowe – podsumowuje Antyga. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here