Cyfrowe technologie w służbie społeczeństwu

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, kierowany przez prof. dr hab. Iwonę Hofman, będzie koordynował międzynarodowy prestiżowy projekt realizowany w ramach Programu Horyzont 2020. Rekordowa kwota przyznana na badania w dziedzinie nauk społecznych to blisko 1 mln euro. Badania obejmują problemy wykluczenia cyfrowego w komunikacji o zdrowiu w różnych grupach wiekowych w tym, co istotne, seniorów.


Projekt o tytule „REINITIALISE – Preserving Fundamental Rights in the use of Digital Technologies for e-Health Services” ma charakter interdyscyplinarny dzięki uczestnictwu w nim kilku instytutów badawczych – Instytutu Informatyki UMCS, Instytutu Socjologii UMCS oraz wydziałów Katolickiego Uniwersytetu w Leuven i Uniwersytetu w Maceracie. Warto dodać, że Uniwersytet w Leuven w światowych rankingach jakości badań zajmuje 7. miejsce.

Głównymi założeniami projektu REINITIALISE są wzmocnienie jakości badań potencjału innowacyjnego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie projektowania i korzystania z cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zarówno mediów cyfrowych, jak i spersonalizowanych urządzeń i aplikacji IT) w sposób umożliwiający wykorzystanie potencjału technologii ze świadomością ich etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego wymiaru.

– Projekt skoncentruje się na wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych w sektorze zdrowia, w szczególności na wykorzystaniu ICT w działaniach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. – Koordynatorem projektu będzie profesor Ilona Biernacka-Ligęza.

Gwarancją jakości badań są specyficzne kolegia nadzorujące, tj. Rada Naukowa i Rada ds. Innowacji. W tej drugiej aktywne są m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Klaster Lubelska Medycyna. Projekt będzie realizowany przez 3 lata.

MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here