Cyfrowo o zdrowiu

Założenia projektu Reinitialise zaprezentowane zostały we wtorek w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich UMCS: prof. Wiesław Gruszecki i dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. uczelni, a także prof. Iwona Hofman (dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS), prof. Ilona Biernacka-Ligięza (główny koordynator projektu Reinitialise), dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska (dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS), prof. Benedetta Giovanola z Uniwersytetu w Maceracie (Włochy), prof. Bart Vanrumste z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia) oraz dr Claudio Carlone z firmy Eurocentro (Włochy)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z uczelniami z Włoch i Belgii przygotuje aplikację, która umożliwi starszym osobom komunikowanie o zdrowiu za pomocą mediów cyfrowych. To szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy świat dotknęła pandemia Covid-19.


Projekt, który realizować będzie UMCS wyprzedził pandemię! – Oczywiście kiedy wniosek był składany nie działaliśmy jeszcze w warunkach pandemii i te uwarunkowania zewnętrzne tylko pogłębiły przekonanie badaczy, że warto podjąć ten trop – mówiła we wtorek w Lubelskim Centrum Konferencyjnym prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

– Przyznanie projektu w ramach programu Horyzont 2020 jest docenieniem potencjału Instytutu i tak to odbieram – zaznaczyła. – Liczymy na przygotowanie aplikacji lub innego narzędzia mobilnego, które umożliwi starszym osobom komunikowanie o zdrowiu za pomocą mediów cyfrowych. Można przez to rozumieć nie tylko korzystanie bezpośrednio z pomocy medycznej ale dostarczanie wiarygodnych informacji o zdrowiu, dietetyce, żywieniu, aktywnym starzeniu, co jest istotne w kontekście aktualnych problemów demograficznych – dodała prof. Hofman.

Główny koordynator projektu, prof. Ilona Biernacka-Ligięza podkreśliła, że jest on oparty na jej wieloletniej współpracy z Uniwersytetem w Maceracie i Uniwersytetu w Maceracie z Uniwersytetem w Leuven. –  Doświadczenie Uniwersytetu w Maceracie w zakresie nauk społecznych połączone z doświadczeniem przedstawicieli z Leuven, którzy koncentrują się na nowych technologiach i wykorzystaniu ich w komunikowaniu o zdrowiu, zadecydowało o tym, że postanowiliśmy taki projekt przygotować – przyznała prof. I. Biernackiej-Ligięza.

Projekt Reinitialise zakłada wzmocnienie potencjału naukowego i rozwojowego UMCS nie tylko kadry naukowej, ale także rozwój struktury badawczej i administracyjnej lubelskiej uczelni. Ma charakter interdyscyplinarny i wielopłaszczyznowy poprzez uczestnictwo w nim kilku instytutów UMCS: Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Informatyki, Socjologii oraz  Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Ponadto w projekt zaangażowane są także jednostki ogólnoakademickie odpowiedzialne za specyficzne obszary rozwojowe uczelni: Centrum Współpracy Międzynarodowej i Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. Eksperci partnerskich jednostek akademickich: Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Uniwersytetu w Maceracie i Eurocentro, podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą z pracownikami UMCS.

Na realizację projektu przyznano blisko 900 tys. euro. Transza przeznaczona dla UMCS to prawie 1/3 tej sumy (278 tys.). Grant będzie realizowany przez 3 lata, do 31 grudnia 2023 roku. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here