Cyfryzacja lubelskich szkół

Minister cyfryzacji, Anna Streżyńska podpisała 3 lutego w Kuratorium Oświaty w Lublinie porozumienie włączające nas w Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE).
Obecnie, na ponad 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych, jedynie 3,3 tys. posiada dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Celem Ministerstwa Cyfryzacji jest, by szybkie łącze miały wszystkie szkoły w kraju. – Wszystkie dzieciaki powinny mieć te same szanse, te same możliwości wykorzystywania platform edukacyjnych, materiałów edukacyjnych, żeby rozwijać się, kształcić, konkurować z innymi, bawić się, spotykać rówieśników z innych stron świata on-line – mówiła podczas wizyty w Lublinie Anna Streżyńska, minister cyfryzacji.
Wartość całego projektu to ponad 3, 5 miliardów złotych. Sieć szerokopasmowego Internetu ma objąć również najbardziej wykluczone obszary w Polsce. Dodatkowe 120 mln zł przeznaczone będzie na naukę kodowania dla nauczycieli i uczniów głównie ze środowisk wiejskich. Lublin jest pierwszym w Polsce miastem, które podpisało porozumienie z Instytutem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w ramach „Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”. Lubelski projekt jest komplementarny z rządowym i zakłada podłączenie wszystkich podległych mu jednostek (w tym ponad 160 szkół) do Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej (MSSS). Podpisane w poniedziałek porozumienie w sprawie wspólnej realizacji obu projektów zakłada, że wojewódzki węzeł sieci OSE zostanie zrealizowany w całości w Lublinie.

Natomiast teleinformatyczna sieć MSSS, obejmująca jednostki oświatowe, będzie stanowiła lubelski fragment ogólnopolskiego projektu OSE. Całość kosztów ponoszonych na funkcjonowanie OSE (wraz z zapewnieniem szkołom dostępu do usług) ma być pokryta z budżetu państwa. (EM.K.)