„Czarcia Łapa” i nie tylko

Każdy z wodnych pokazów to niesamowite widowisko

16 pokazów fontanny multimedialnej będą mogli zobaczyć lublinianie w ciągu najbliższych czterech weekendów na placu Litewskim. Oprócz tegorocznej nowości – „Legendy o Czarciej Łapie” równie efektowne „Anioły Lubelskie”, „Sen o Mieście”, czy „Unia Narodów”.


Harmonogram na sierpień (godz. 21)

Piątek, 7 sierpnia – Czarcia Łapa, Historia Placu Litewskiego na wesoło; Sobota, 8 sierpnia – Czarcia Łapa, Anioły Lubelskie
Piątek, 14 sierpnia – Czarcia Łapa, Sen o mieście; Sobota, 15 sierpnia – Czarcia Łapa, Wydarzenia Kulturalne
Piątek, 21 sierpnia – Czarcia Łapa, Unia Narodów; Sobota, 22 sierpnia – Czarcia Łapa, Sen o Mieście
Piątek, 28 sierpnia – Czarcia Łapa, Wydarzenia Kulturalne; Sobota, 29 sierpnia – Czarcia Łapa, Anioły Lubelskie

Opisy prezentowanych pokazów:

Czarcia Łapa to najnowszy pokaz multimedialny nawiązujący do najsłynniejszej lubelskiej legendy o odciśnięciu czarciej dłoni na stole w Trybunale Koronnym, zadedykowany najmłodszym mieszkańcom Lublina.

Unia Narodów to alegoryczna opowieść w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego o kształtowaniu relacji między Polską i Litwą, które doprowadziło do powstania unii lubelskiej. Pokaz trwa 12 minut.

Anioły Lubelskie to 12-minutowa prezentacja multimedialna w reżyserii Janusza Opryńskiego, nawiązująca do fresków znajdujących się we wnętrzu Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.

Sen o Mieście to 20-minutowa inscenizacja nawiązująca do widowiska teatralnego w reżyserii Janusza Opryńskiego. Jest opowieścią o najważniejszych momentach w historii Lublina.

Historia Placu Litewskiego na wesoło to pokaz przygotowany przez Poławiaczy Pereł Improv Teatr. Artyści nagrali „miniatury sceniczne” inspirowane historią placu Litewskiego.

Wydarzenia Kulturalne prezentują najważniejsze festiwale i wydarzenia kulturalne w Lublinie. Filmy prezentujące festiwale są przeplatane pokazami fontann w rytm muzyki i „tańca wody”. Opr. GR