Czarniecczycy oddawali krew

I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie po raz kolejny było organizatorem terenowej akcji poboru krwi.

Jej celem było propagowanie wśród społeczności szkolnej idei honorowego krwiodawstwa, wspierania i dzielenia się cennym darem, jakim jest krew oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych krwiodawców. Chęć udziału w akcji zadeklarowało 43 pełnoletnich uczniów szkoły z czwartych i trzecich klas, a także pracownicy szkoły. Od tych, którzy pozytywnie przeszli rejestrację, pobierano po 450 ml krwi pełnej. Akcja odbyła się z wykorzystaniem mobilnego punktu poboru krwi, tj. nowoczesnego ambulansu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Koordynatorkami akcji były nauczycielki: Anna Jonak, Monika Klimkowska, Małgorzata Żebrowska i Iwona Janeczek.

Bezcenny dar także od ZST

(5 kwietnia) W Zespole Szkół Technicznych w Chełmie odbył się terenowy pobór krwi. Chęć udziału w akcji przeprowadzonej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zadeklarowało około 90 dawców, w tym 16 uczniów ZST.

W mobilnym nowoczesnym krwiobusie krew oddawali uczniowie: Hubert Maculewicz, Jakub Domański, Adrian Grzywna, Michał Telejko, Michał Ścigaj, Gabriel Schab, Radosław Świderski, Nikodem Kopniak, Wojciech Balawajder, Łukasz Ślepaczuk, Hubert Siemczuk, Tomasz Parada, Olgierd Kalamon, Konrad Baran, Jakub Łopuszyński i Paweł Kapica.

Ze względu na ograniczoną możliwości rejestracji w mobilnym punkcie, krwiodawcy również oddali krew w Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Chełmie pod profesjonalną opieką zespołu medycznego, którym kieruje dr Tomasz Jankowski. Celem akcji było popularyzowanie wśród społeczności uczniowskiej idei honorowego krwiodawstwa oraz poszerzanie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się. Ponadto ten dar serca młodzieży szkolnej z klas trzecich i czwartych przyczynił się do zabezpieczenia potrzeb polskiej służby zdrowia w zakresie krwi.

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, oceniając efekty XVI Edycji Turnieju nagrodził Zespół Szkół Technicznych w Chełmie I miejscem w Polsce w kategorii „Promocja honorowego krwiodawstwa”. Szkoła uczestniczy w 20. Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda Krew Ratuje Życie” organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, zajmując czołowe miejsca w trzech kategoriach: Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa; Najwyższy wskaźnik aktywności uczniów oraz Największa ilość oddanej krwi. (b)