Czas na wnioski o dopłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie przypomina, że 15 czerwca upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

 

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie, trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR w Krasnymstawie przy ul. Browarnej. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek. – Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość na poprawienie ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich – zauważa Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR niezwłocznie po jego otrzymaniu, ma poinformować rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 10 czerwca 2016 r. Kto złoży wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. do 15 czerwca, może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Spóźnialscy stracą 1 procent dotacji za każdy dzień opóźnienia. (ik)