Czego potrzebuje Lublin?

Między innymi z takim pytaniem zwróci się listownie do ponad dwóch tysięcy mieszkańców lubelski ratusz. Celem ankiety jest poznanie opinii lublinian o jakości życia w naszym mieście, ich potrzeb i oczekiwań.


Idea przeprowadzenia ankiet jest niejako wymogiem nałożonym na urząd przez samych mieszkańców. Tak zadecydowali oni, głosując na projekt „Czego potrzebuje Lublin?” w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego.

– Do wybranych osób zostaną wysłane listy zapowiadające z informacją o prowadzonych badaniach i prośbą o przyjęcie ankietera. Ankieterzy będą odwiedzać wybranych mieszkańców w okresie od maja do końca czerwca, a w razie potrzeby także we wrześniu, by w wywiadach kwestionariuszowych mogło wziąć udział co najmniej 1,1 tys. osób. Wykonawcą badań będzie firma Instytut Badawczy IPC z Wrocławia – informuje Joanna Bobowska z biura prasowego ratusza. CH