Co czeka Izbicę w 2017 roku?

Przebudowa drogi biegnącej od drogi krajowej nr 17 przez Kolonię Orłów Drewniany w kierunku Stryjowa na odcinku 4,1 km oraz przebudowa drogi od Krasnegostawu przez Latyczów, Dworzyska, Wał do Wólki Orłowskiej to najważniejsze inwestycje w gminie Izbica w 2017 roku. W Izbicy powstanie też skatepark i lodowisko. Deficyt budżetowy wyniesie ok. 400 tys. zł.

Gmina Izbica uchwaliła budżet na 2017 r. Co w nim się znalazło? – Uchwała budżetowa określa planowane dochody gminy w kwocie 29,9 mln zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 12,6 mln zł, dotacje na zadania zlecone w kwocie 9 mln zł, dotacje na zadania własne gminy w kwocie 1,2 mln zł, a dochody własne gminy 6 mln zł – informuje Piotr Dudek, sekretarz gminy Izbica. Wydatki zaplanowano na 30,3 mln zł. Najwięcej Izbica wyda na pomoc społeczną (10,7 mln zł) i oświatę (8,6 mln zł). Administracja pochłonie 2,4 mln zł. – Na drogi gminne w 2017 roku zaplanowano kwotę 1,9 mln zł, większość prac remontowych oraz prac związanych z utrzymaniem dróg gmina wykona własnym sumptem dzięki maszynom i urządzeniom, które udało się zakupić w tym celu w ubiegłym roku, takich jak rozściełacz asfaltu, walec, koparko-ładowarka czy ciągnik z kosiarką bijakową – informuje Dudek.
Po raz kolejny w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki w łącznej kwocie 344 tys. zł.
Na inwestycje Izbica przewiduje wydatkować 4,8 mln zł. Kluczową, realizowaną w 2017 roku wspólnie z powiatem krasnostawskim, będzie przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3147L biegnącej od drogi krajowej nr 17 przez Kolonię Orłów Drewniany w kierunku Stryjowa (na długości 4,1 km). – Także wspólnie z powiatem zostanie przebudowana droga od Krasnegostawu przez Latyczów, Dworzyska, Wał do Wólki Orłowskiej. Wyremontowane zostaną też dwa mosty tam się znajdujące – zapowiada sekretarz.
W 2017 r. Izbica przystąpi do realizacji długo oczekiwanego generalnego remontu budynku Samorządowego Przedszkola. W budżecie zaplanowano na ten cel 503 tys. zł (cały kosz inwestycji to 2,3 mln zł). – Młodych mieszkańców naszej gminy z pewnością ucieszy planowana na bieżący rok budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego obejmującego skatepark, boisko do siatkówki oraz lodowisko w Izbicy. Na tę inwestycję zaplanowano 867 tys. zł – dowiadujemy się. Gmina chce też przebudować wodociąg w Tarnogórze, a także zmodernizować drogi gminne w: Wirkowicach, Kryniczkach i Izbicy-Zalesiu. Władze gminy chcą w rozpoczynającym się roku dokonać spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach w kwocie 605 tys. zł, spłaty wierzytelności z tytułu rozbudowy budynku administracyjno-gospodarczego urzędu gminy w kwocie 482 tys. zł oraz odsetek od tych zobowiązań ma kwotę 550 tys. zł. – Istotne jest, że w 2017 roku gmina Izbica, podobnie jak w roku minionym, nie planuje zaciągania nowych kredytów i pożyczek – podsumowuje Dudek. (kg)