Czekają, aż słup runie?

Uszkodzony w wyniku wypadku samochodowego słup oświetleniowy przy ul. Mościckiego straszy przechodniów już od wielu miesięcy. Może runąć. Stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców i przechodniów, w tym uczniów pobliskiej szkoły muzycznej.


Jego podstawa została w połowie zgnieciona po uderzeniu przez pojazd. Słup może się w tym miejscu złamać i runąć na jezdnię lub chodnik, a stoi na wysokości Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego (budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 13). Już dwa lata temu Zarząd Dróg i Mostów skontrolował na wniosek mieszkańców tę latarnię. Została zakwalifikowana do wymiany. Czy urzędnicy zapomnieli o tej sprawie? Zapewniają, że nic takiego nie miało miejsca.

– Słup nr 10 przy ul. Mościckiego został zakwalifikowany do wymiany i zostanie wymieniony. Zarząd Dróg i Mostów ustala harmonogram realizacji prac, nadając priorytet tym zadaniom, które są najpilniejsze dla bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania oświetlenia miasta – poinformował nas Grzegorz Jędrek z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.

Ale podanie terminu wymiany słupa nie jest możliwe. – Zarówno ze względu na szerszy harmonogram prac utrzymaniowych, w którym znajduje się wiele pilnych zadań, jak i ze względu na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, która utrudnia prace utrzymaniowe także w zakresie oświetlenia na terenie Miasta Lublin – dodaje Grzegorz Jędrek.

Marek Kościuk