Czekają na flagę i herb

Już wkrótce gmina Wola Uhruska będzie miała własny herb i flagę, a wójt gminy i przewodniczący rady pieczęcie. Niedawno rozstrzygnięto przetarg na opracowanie tych właśnie symboli.

Gmina Wola Uhruska jest jedną z ostatnich w regionie, która nie może pochwalić się oficjalnym herbem i flagą. Ale niedawno rozpisano przetarg na wyłonienie wykonawcy, który opracuje herb, flagę, flagę stolikową, sztandar oraz pieczęcie wójta i przewodniczącego Rady Gminy. Postępowanie wygrał Zespół projektowy Kamil Wójcikowski i Robert Fidura z Lasek Szlacheckich, którzy za swoją pracę zainkasuję nieco ponad 6,5 tys. zł. – Ich zadanie nie będzie polegało jedynie na graficznym stworzeniu tych symboli, ale też m.in. na przeprowadzeniu badań historyczno-heraldycznych i uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komisji Heraldycznej – mówi Jan Łukasik, wójt Woli Uhruskiej. – Wszystko po to, by symbolika przedstawiona na herbie czy fladze miała ścisły związek z naszą gminą – jej historią, położeniem geograficznym i elementami charakterystycznymi. Wykonawca ma bardzo bogate doświadczenie w kwestii tworzenia herbów, myślę więc, że stanie na wysokości zadania – dodaje wójt. (bm)