Czterej synowie w mundurach

Marianna Tomczyk Kral ze Srebrzyszcza (gm. Chełm) została uhonorowana Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Odznaczenie jest nadawane w celu uhonorowana rodziców, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.
Pani Marianna to matka sześciorga dzieci, a jej czterej synowie służyli w polskiej armii. To rodzina, w której kultywowane są tradycje wyniesione z domu. Ojciec pani Marianny służył w polskiej armii w czasach II wojny światowej (przeszedł cały szlak bojowy i był wielokrotnie odznaczany). (p)