Czy skazany radny może być radnym?

– Czy Mirosław Kosut powinien nadal być radnym? – zastanawiają się niektórzy mieszkańcy gminy Rejowiec Fabryczny, przypominając, że w ubiegłym roku radny otrzymał wyrok za składanie fałszywych zeznań.

Początki tej sprawy sięgają 2021 roku. Na terenie gminy Rejowiec Fabryczny doszło do dewastacji jednej ze świetlic. Jako winnego wskazano ucznia SP w Lisznie, choć – jak mówią nasi rozmówcy – chłopiec był w całej sprawie tylko kozłem ofiarnym.

– Sprawa zniszczenia świetlicy została zgłoszona na policję, a pan radny miał przekazać mundurowym dokładne dane osobowe domniemanego sprawcy, w tym także jego numer PESEL i adres zamieszkania – mówią mieszkańcy gminy. – Zeznał, że dane osobowe przekazał mu dyrektor szkoły w Lisznie, a warto tu wspomnieć, że zastępcą dyrektora jest żona pana radnego. Szkoła ma obowiązek chronić dane uczniów, a ich udostępnienie postronnym osobom może być uznane za naruszenie prawa. Później pan radny ze wszystkiego się wycofał.

Sprawa trafiła do sądu, radny został oskarżony o składanie fałszywych zeznań, a Sąd Rejonowy w Krasnymstawie uznał go winnym. Radny oczywiście odwołał się od tego postanowienia do wyższej instancji. W efekcie obniżono mu karę grzywny i zmniejszono okres środka karnego polegający na podaniu wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu gminy z roku do 14 dni oraz obarczono kosztami sądowymi.

Mieszkańcy gminy zastanawiają się, czy wraz z prawomocnym wyrokiem M. Kosut nie stracił mandatu radnego. Zapytany o tę sprawę wójt Zdzisław Krupa wyjaśnia, że urząd konsultował tę sprawę z prawnikiem, a z jego opinii wynika, że radny Mirosław Kosut nadal może pełnić swoją funkcję.

W rozmowie z nami radny Kosut stwierdził, że nie chce komentować tej sprawy na łamach prasy, a wszystkich zainteresowanych tematem mieszkańców prosi o osobisty lub telefoniczny kontakt.

– Mój numer nie jest zastrzeżony. Można go dostać w urzędzie gminy. Jeśli ktoś chce ze mną na ten temat porozmawiać, zapraszam do kontaktu. Chętnie wyjaśnię wszelkie wątpliwości mieszkańców – twierdzi M. Kosut.

Sprawę skonsultowaliśmy z naszym prawnikiem. Nasz mecenas również uważa, że samo skazanie nawet za przestępstwo umyślne nie jest równoznaczne z wygaszeniem mandatu. Utrata mandatu następuje dopiero jeśli łącznie wystąpią następujące przesłanki: – przestępstwo zostało popełnione umyślnie, – przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego, – sąd orzekł karę pozbawienia wolności, – wyrok musi być prawomocny. (w)