Czyste ręce, zdrowe ciało

W krasnostawskim szpitalu przeprowadzono akcję „Czyste Ręce”. Przedsięwzięcie to odbywa się z inicjatywy firmy Healthcare i ma na celu uświadomienie znaczenia i edukację w zakresie poprawnej higieny dłoni.

 

– To już trzecia edycja akcji Czyste Ręce i my po raz trzeci bierzemy w niej udział – mówi Teresa Borys – naczelna pielęgniarka w krasnostawskim szpitalu. – Chcemy uświadamiać przede wszystkim pacjentów, ale również osoby odwiedzające chorych. W każdym oddziale, w każdej sali chorych, a także przy wyjściu z budynku szpitala znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym. Zachęcamy do częstego z nich korzystania – dodaje. Ręce są najczęściej wykorzystywanym i zarazem najbardziej precyzyjnym „narzędziem” w praktyce medycznej. – Stanowią one jednocześnie główne źródło zakażenia – zauważa Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. – Blisko 70 procent odnotowanych przypadków zakażeń jest spowodowanych niedostateczną higieną rąk – podkreśla. Podczas akcji pielęgniarki wraz z przedstawicielami firmy Heathcare zachęcali zarówno pacjentów, jak i osoby odwiedzające chorych do mycia rąk. Pacjentów instruowano również, żeby nie obawiali się zwracać uwagi lekarzom i pielęgniarkom, że personel szpitala powinien zdezynfekować dłonie zanim zbliży się do chorego. – Najwierniejszymi odbiorcami akcji były oczywiście dzieci, które bardzo chętnie myły ręce i sprawdzały ich czystość pod specjalnym urządzeniem, za co otrzymywały upominki i książeczki. Natomiast dorośli otrzymywali stosowne certyfikaty – podsumowuje Kamiński. (kg)