Czytanie Tarasa Szewczenki

Ukraińcy zorganizowali w Lublinie doroczne „Czytanie Szewczenki” w 206. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki, 9 marca.


W tym dniu na całym świecie wspominają swojego wieszcza narodowego. W Lublinie zebrali się na skwerze jego imienia, na rogu ulic Ruskiej i Podzamcze, by wspólnie czytać jego poezję. Wydarzenie zorganizowało Towarzystwo Ukraińskie, był na nim obecny również Artem Valah – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie oraz żołnierze Wielonarodowej Brygady z jej dowódcą płk. Romanem Bratyshko. Dla Ukraińców Szewczenko to jedna z kluczowych postaci w dziejach ich kultury.

Skwer im. Tarasa Szewczenki w Lublinie znajduje się u zbiegu ulic Ruskiej i Podzamcze. Położony jest w centrum miasta, w miejscu wiele znaczącym w dziejach społeczności ukraińskiej Lublina – przy ul. Ruskiej, obok XVII-wiecznej cerkwi prawosławnej Przemienienia Pańskiego, przy rondzie św. metropolity Piotra (Mohyły), który tę świątynię poświęcił i jest dla lubelskich Ukraińców symbolem związków z Ukrainą. Po drugiej stronie ul. Ruskiej znajduje się z kolei pomnik poświęcony ofiarom wielkiego głodu – Hołodomoru na Ukrainie w latach 1932-1933. Niedaleko skweru mieści się cerkiew parafii prawosławnej św. metropolity Piotra (Mohyły), gdzie wiosną każdego roku wznoszona jest modlitwa za ukraińskiego wieszcza. Z inicjatywą uhonorowania w Lublinie Tarasa Szewczenki poprzez nazwanie jego imieniem ulicy lub placu wyszło Towarzystwo Ukraińskie w marcu 2010 r., Uroczystość otwarcia skweru im. Trasa Szewczenki odbyła się 21 czerwca 2013 r.

Przeciw upamiętnieniu Tarasa Szewczenki, co roku, protestowali Kresowianie, zarzucając ukraińskiemu poecie antypolonizm. Ich lider, Zdzisław Koguciuk mówił na naszych łamach: „Szewczenko był poetą antypolskim, sławiącym m.in. mordy dokonane na ludności polskiej podczas XVIII-wiecznego powstania kozackiego – Koliszczyzny.

W dodatku jego utwory były i są wykorzystywane przez skrajnie szowinistyczne środowiska ukraińskie”. Przedstawiciele środowisk kresowych zbierali nawet podpisy pod wnioskiem o odebranie Szewczence patronatu nad skwerem. Podpisało się pod nim ponad 1700 osób. Przeciwnego zdania są członkowie Towarzystwa Ukraińskiego. Twierdzą oni, że Szewczenko poświęcił Polakom wiele pięknych strof. (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here