Daleka droga z grządek

Działkowicze z ROD „Roztocze” do najbliższego przystanku autobusowego mają kilkaset metrów

Zarząd Robotniczych Ogródków Działkowych „Roztocze” stara się o usytuowanie przystanku komunikacji miejskiej przy al. Kraśnickiej, na wysokości swoich działek. Prośbę poprała radna Monika Orzechowska (Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka), która zwróciła się w tej sprawie z interpelacją do prezydenta.


Najbliższy przystanek znajduje się tam przy skrzyżowaniu z ulicą Rzemieślniczą i Judyma. Radna zwraca uwagę, że dla wielu seniorów uprawiających swoje ogródki jest to zbyt duża odległość do przejścia. Złożyła wniosek by nowy przystanek wraz z zatoką znalazł się około 60 metrów przed wjazdem do Domu Opieki „Betania” przy al. Kraśnickiej. Radna zwraca uwagę, że budowa zatoki nie kolidowałaby z istniejącą infrastrukturą ulicy, ponieważ chodnik jest w tym miejscu oddzielony od jezdni trawnikiem o szerokości około 3 metrów.

– Budowa zatoki postojowej będzie wymagała przebudowy trakcji trolejbusowej oraz usunięcia kolizji z istniejącymi w pasie drogowym urządzeniami liniowymi – odpowiedział jej Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 250 tys. złotych. Budowa będzie możliwa po zabezpieczeniu środków w budżecie miasta – dodał. (EM.K.)