Dar Boży dla naszej epoki

5 października Kościół katolicki obchodził liturgiczne wspomnienie apostołki Bożego Miłosierdzia, jednej z największych mistyczek, św. Faustyny Kowalskiej, skromnej zakonnicy, która znana jest na całym świecie.


Co roku do jej sanktuarium w Łagiewnikach przybywa ponad dwa miliony pielgrzymów z ponad 90 krajów. Nieustannym apostołem Bożego Miłosierdzia był św. Jan Paweł II, który tajemnicę Boga bogatego w miłosierdzie postawił w centrum swojego papieskiego nauczania.
Helena Kowalska przyszła na świat 25 sierpnia 1905 r. w małej wiosce Głogowiec k. Łodzi. Była trzecim z dziesięciorga dzieci bardzo biednej chłopskiej rodziny. W ubogim domu Kowalskich, mimo ciężkiej pracy, znajdowano czas na wspólną modlitwę, śpiewanie godzinek i Litanii Loretańskiej oraz czytanie religijnych książek.
Przyszła zakonnica od szesnastego roku życia pracowała jako służąca by pomóc rodzicom. W tym czasie krystalizowało się jej powołanie. 1 sierpnia 1925 r. trafiła do warszawskiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przyjęła imię Faustyna. Pracowała w różnych domach zakonnych m. in. w Krakowie, Płocku i Wilnie, pełniąc rozmaite obowiązki. 22 lutego 1931 r. w Płocku tej z pozoru zwykłej, życzliwej i pogodnej siostrze zakonnej objawił się Jezus, który zlecił wykonanie obrazu z podpisem „Jezu ufam Tobie” i publiczne wystawienie go w kościele. Było to pierwsze konkretne zadanie siostry Faustyny jako apostołki Miłosierdzia Bożego, które dzięki pomocy bł. ks. Michała Sopoćki, spowiednika i przewodnika duchowego siostry Faustyny, w 1934 r. zostało zrealizowane. Ponad 70 lat temu obraz Jezusa Miłosiernego namalował wileński malarz Eugeniusz Kazimirowski.

Wiele wizji, również piekła, nieba i czyśćca

Św. Faustyna w „Dzienniczku” zapisywała przesłania Jezusa dla świata. Oprócz Jezusa ukazywała się jej Maryja, aniołowie i święci. Rozmawiała z duszami czyśćcowymi, miała dar proroctwa. Przewidziała m. in. swoją kanonizację i datę śmierci swoich bliskich. Doznała wizji piekła, nieba i czyśćca. Jednak w jej organizmie coraz większe spustoszenie czyniła późno rozpoznana gruźlica. 5 października 1938 r. po ciężkiej, cierpliwie znoszonej chorobie, siostra Faustyna, mając zaledwie 33 lata, zmarła. W dwa dni później, w święto Matki Bożej Różańcowej, została pochowana na cmentarzu klasztornym w Łagiewnikach. Po 28 latach jej ciało zostało przeniesiono do kościoła, a jej grób stał się miejscem modlitw i wciąż rozwijającego się kultu, trwającego nieprzerwanie aż do beatyfikacji w 1993 r. Wówczas relikwie apostołki Miłosierdzia zostały umieszczone w lewym bocznym ołtarzu, pod słynącym łaskami obrazem Jezusa Miłosiernego.

Kto utracił nadzieję i sens życia

Uroczysta beatyfikacja polskiej mistyczki odbyła się w Rzymie 18 kwietnia 1993 r., natomiast w roku 2000, w czasie Wielkiego Jubileuszu, 30 kwietnia, św. Jan Paweł II włączył siostrę Faustynę Kowalską do grona świętych Kościoła. Nazwał ją „darem Bożym dla naszej epoki” . Jej przesłanie, jak podkreślał, kierowane jest „przede wszystkim do tego, kto poddawany jest szczególnie ciężkim doświadczeniom lub jest przygnieciony ciężarem popełnionych grzechów; kto utracił sens życia, popadając w depresję”. Zgodnie z prośbą, jaką siostra Faustyna przekazała światu w swym orędziu, Ojciec Święty ustanowił święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Świętach Wielkanocnych.
Misja siostry Faustyny polegała ogólnie rzecz biorąc na przybliżeniu i głoszeniu światu prawdy objawionej w Piśmie Świętym o miłosierdziu Boga dla każdego człowieka, na wypraszaniu miłosierdzia Bożego dla całego świata, zwłaszcza dla grzeszników.
Skromna polska zakonnica znana jest na całym świecie. Obrazki z jej wizerunkiem oraz Jezusa Miłosiernego można kupić nawet na Madagaskarze. Najczęściej reprodukowany jest obraz Adolfa Hyły czczony w sanktuarium w Łagiewnikach. W ostatnich latach w większości kościołów pojawiły się niezliczone wersje obrazu Jezusa Miłosiernego. Innym wyrazem kultu świętej mistyczki są świątynie pod jej wezwaniem. Od 2005 r. jest ona patronką Łodzi. W 2011 r. do ówczesnego papieża Benedykta XVI dotarł list od uczestników II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia z prośbą, o uznanie św. Faustyny Doktorem Kościoła. Byłaby ona czwartą zaliczoną do tego grona kobietą po świętych: Katarzynie Sieneńskiej, Teresie z Avila i św. Teresie od Dzieciątka Jezus.
W Lublinie parafia pw. św. Siostry Faustyny znajduje się w Jakubowicach Konińskich. Została erygowana 22 czerwca 2004 r. przez abpa Józefa Życińskiego. Obecnie liczy 2143 parafian. W 2005 r. przywieziono tam relikwie św. Faustyny Kowalskiej. Przy parafii działają: rada duszpasterska, koła Żywego Różańca, Rodzina Radia Maryja, służba liturgiczna i schola parafialna.
Elżbieta Kasprzycka