Dekada korzyści

Beata Juśkiewicz - prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia. W ciągu dekady podwoiła liczbę członków. Dzięki prawie 36 milionom złotych pozyskanym z unijnej kasy zrealizowano dziesiątki projektów, które polepszyły życie mieszkańców ośmiu gmin członkowskich. Co ważne – ponad 25 milionów złotych chełmskie LGD zdobyło dzięki własnej inicjatywie, poza funduszami PROW.

W uroczystej konferencji podsumowującej dotychczasową działalność stowarzyszenia uczestniczyli m.in.: Beata Juśkiewicz – prezes LGD „Ziemi Chełmskiej”, Sebastian Trojak – członek zarządu województwa lubelskiego, Krzysztof Grabczuk – radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Edmund Bożeński – dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wśród gości byli także przedstawiciele gmin członkowskich i beneficjenci projektów realizowanych przez stowarzyszenie.

Podczas konferencji Anna Lipnicka, kierownik biura LGD „Ziemi Chełmskiej”, wygłosiła prelekcję pt. „Przez współpracę do sukcesu”, podsumowującą 10 lat doświadczeń i działalności stowarzyszenia. Ciekawe wystąpienia miały też Jadwiga Olszowska-Urban: „Partnerstwo – wybór czy warunek dla rozwoju lokalnego” oraz Alicja Nawrocka: „Razem można więcej – rola partnerstw lokalnych”. Podczas spotkania emocje wzbudziły przedstawione podczas prezentacji fotografie obrazujące efekty projektów zrealizowanych dzięki dotacjom pozyskanym w ramach LGD.

– Minione dziesięć lat było dla nas czasem wytężonej pracy i zdobywania doświadczeń. Wszystko po to, aby wzmacniać lokalną gospodarkę i zwiększać atrakcyjność turystyczną regionu. Służą temu pozyskiwane przez nas fundusze i realizowane dzięki nim wspólnie z gminami członkowskimi projekty – mówi Beata Juśkiewicz, prezes stowarzyszenia.

Miliony na rozwój

Początkowo LGD „Ziemi Chełmskiej” tworzyło 57 osób z 7 gmin członkowskich powiatu chełmskiego: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź. Celem przyświecającym stowarzyszeniu był i jest rozwój obszarów wiejskich oraz aktywizowanie jego mieszkańców. Było to możliwe dzięki efektywnemu pozyskiwaniu i wykorzystywaniu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

Po dziesięciu latach działalności stowarzyszenie podwoiło liczbę członków – obecnie liczy ich 101. LGD „Ziemi Chełmskiej” skupia 8 gmin członkowskich (w 2014 r. dołączyła gmina Horodło, powiat hrubieszowski). Stowarzyszenie działa w oparciu o Lokalne Strategie Rozwoju, które związane są z okresem programowania unijnych funduszy. Pierwszą z nich wdrażano w latach 2007-2013. Beneficjentami 77 projektów realizowanych w ramach tej strategii na terenie gmin członkowskich byli rolnicy, jednostki samorządu terytorialnego, gminne ośrodki kultury, stowarzyszenia.

Pozyskane w tych latach dotacje przeznaczono m.in. na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, kursy i szkolenia dające osobom bezrobotnym szanse na pracę i lepsze życie. W ramach realizowanych projektów budowano chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, modernizowano świetlice, organizowano doradztwo zawodowe i spotkania o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym. Na realizację wdrażanej obecnie strategii rozwoju LGD „Ziemi Chełmskiej” na lata 2014-2020 przewidziane jest 5 mln zł. Kluczowe znaczenie dla LGD cały czas odgrywa walka z bezrobociem.

W związku z tym wysokie dotacje przeznaczane są na inicjatywy dotyczące podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. W strategii rozwoju LGD położony jest też nacisk na zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturalnego, a także budowę i modernizację obiektów infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej. Efekty działania LGD są imponujące.

Nad pięknie zagospodarowanymi dzięki pozyskanym dotacjom zbiornikami wodnymi m.in. w gminach Żmudź, Leśniowice, Wojsławice, Dorohusk wypoczywają latem tłumy plażowiczów. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego oraz wsparcie LGD dla inwestycji turystycznych idzie w parze z kolejnymi powstającymi ścieżkami rowerowymi. Doskonale się tu wpisuje realizowany od trzech lat Rowerowy Rajd Gwiaździsty „Malowniczy wschód”. LGD „Ziemi Chełmskiej” wciąż pracuje nad kolejnymi projektami mającymi polepszać życie mieszkańców powiatu chełmskiego. (mo)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here