Demograficzny niż obniża edukacyjną poprzeczkę

Co najmniej 80 punktów będą musieli uzyskać absolwenci podstawówek, by dostać się w tym roku do I lub II LO w Krasnymstawie. Do kontynuowania edukacji w klasach informatyki i elektryka ZS nr 2 w Krasnymstawie wystarczy 70 punktów, a w ZS nr 1 w Krasnymstawie i ZS w Żółkiewce progów punktowych nie ustalono, bo każdy kandydat jest tu na wagę złota.

W tym roku na terenie powiatu krasnostawskiego szkołę podstawową ukończy niespełna 600 uczniów. Krasnostawskie starostwo ma nadzieję, że co najmniej 70% z nich zechce kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych, dla których powiat jest organem prowadzącym. Progi punktowe, które muszą przekroczyć absolwenci w procesie rekrutacyjnym, nie są więc zbyt wygórowane, a do większość klas w szkołach zawodowych czy technicznych nie ma ich w ogóle.

I LO planuje w nowym roku szkolnym uruchomić trzy klasy o profilach: politechniczno-ekonomicznym z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, informatyka lub geografia oraz j. angielski (próg punktowy to minimum 90), biologiczno-chemicznym z rozszerzoną biologią, chemią i j. angielskim branżowym (90) oraz humanistycznym z rozszerzonym j. polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie (80).

Trzy klasy mają też powstać w II LO w Krasnymstawie. By dostać się do klasy o profilu humanistyczno-psychologicznym (z rozszerzonymi j. polskim, j. angielskim oraz biologią lub historią), na egzaminie ósmoklasisty trzeba będzie mieć minimum 90 punktów. Próg do pozostałych klas: geograficznej z rozszerzonymi geografią, matematyką i informatyką oraz klasy o profilu europejskim (j. angielski, WOS i geografia) wynosi 80 punktów.

Progi punktowe obowiązują też w ZS nr 2 w Krasnymstawie. W technikach informatyk, programista i elektryk wynoszą one 70 punktów. Progów nie ma tu w technikach: geodezji, hotelarstwa i mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Progów punktowych w ogóle nie ma w ZS nr 1 w Krasnymstawie i ZS w Żółkiewce. ZS nr 1 szuka chętnych do klas technikum o następujących profilach: żywienie i usługi gastronomiczne, technik pojazdów samochodowych, spawalnictwa, technik ekonomista oraz fryzjer. W Jedynce działa też szkoła branżowa I stopnia. W jej ofercie znajdują się zawody: murarz-tynkarz, mechanik samochodowy, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W ZS w Żółkiewce mają powstać dwie klasy technikum (mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz rachunkowości) oraz jedna klasa szkoły branżowej (operator pojazdów i maszyn rolniczych).

– Nasze szkoły przygotowały bardzo atrakcyjną propozycje edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych – mówi Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski. – W tym roku szkołę podstawową na terenie naszego powiatu ukończy 583 uczniów. Zależy nam bardzo, aby udało nam się przyjąć co najmniej 70 procent absolwentów tych szkół. Od kilku lat funkcjonują w naszych liceach oraz w niektórych klasach techników w ZS nr 2 progi punktowe. W ten sposób zamierzamy podnosić poziom nauczania w tych placówkach – dodaje.

15 marca odbędzie się giełda promocyjna szkół zawodowych „Strzał w dziesiątkę”, a w kwietniu szkoły średnie podległe Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie zorganizują Dni Otwarte. (kg)