Dentysta tylko w „Jedynce”

W miejskich szkołach w Krasnymstawie działa tylko jeden gabinet stomatologiczny – w SP nr 1. – Czy nasz samorząd wywiązuje się z ustawowego obowiązku zapewniania opieki dentystycznej wszystkim uczniom? – zastanawia się radny Grzegorz Brodzik.

W tej sprawie radny Brodzik zgłosił interpelację na ostatniej sesji Rady Miasta Krasnystaw.
– Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami weszła w życie 12 września 2019 r. Zapewnia ona każdemu dziecku opiekę pielęgniarki, higienistki oraz dentysty. Zgodnie z tymi przepisami gabinety stomatologiczne miały powstać w każdej naszej szkole, a z tego co wiem funkcjonuje tylko jeden, w SP nr 1 – mówił Grzegorz Brodzik.

– Co z dziećmi z innych szkół? Czy ich rodzice w ogóle wiedzą, że mogą korzystać z dentysty działającego w SP nr 1? i czy miasto, jako organ prowadzący szkoły wywiązuje się z nałożonego przez ustawę obowiązku zapewniania wszystkim uczniom opieki stomatologicznej?

Odpowiedzi na te pytania radny ma dostać na piśmie. Nie czekając na nią, poruszyliśmy ten temat w rozmowie z Justyną Pawlas, kierownik wydziału organizacyjnego urzędu miasta Krasnystaw. Pani kierownik zapewniła nas, że z gabinetu stomatologicznego w SP nr 1 korzystają też uczniowie SP nr 4 i SP nr 5, a w urzędzie trwają rozmowy dotyczące zorganizowania opieki stomatologicznej w innych placówkach oświatowych. (kg)