Dewastacja przyrody zgodna z prawem?

Włodawska policja nie dopatrzyła się w masowej wycince drzew w Sobiborze znamion wykroczenia, więc nie będzie wniosku o ukaranie sprawcy tego czynu. W tej samej sprawie, tyle że o przestępstwo, czynności prowadzi wydział kryminalny komendy, który zwrócił się z wnioskiem do prokuratury o umorzenie postępowania. Decyzji jeszcze nie ma.

Sprawą wycinki drzew na długości siedmiu kilometrów wzdłuż brzegów Bugu i zasypania starorzeczy bulwersowała się cała Polska. Wszystkie instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska były przekonane, że przedsiębiorca, który dokonał tej dewastacji, odpowie karnie za swoje czyny. Tymczasem w prawnej batalii jest jeden do zera dla niego. „W poniedziałek, 6 marca otrzymaliśmy pismo z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, w odpowiedzi na nasze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienie przestępstwa i/lub wykroczenia w sprawie wycinki drzew nad Bugiem w miejscowości Sobibór.

W otrzymanym piśmie zostaliśmy poinformowani, że przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie w sprawie: zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego w m. Sobibór poprzez wycięcie siedmiokilometrowego odcinka linii brzegowej rzeki Bug w okresie od 01 grudnia 2022 r. do 30 stycznia 2023 r. tj. wykroczenie z art. 230 prawo wodne, czyn nie zawiera znamion wykroczenia art. 5§1 pkt 2. Kpw. W związku z tym będziemy składać zażalenia na niewniesienie wniosku o ukaranie.

Najbardziej jesteśmy zadziwieni, że w wyżej wymienionym piśmie nie ma w ogóle odniesienia do naszego zawiadomienia o możliwości naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody, w szczególności zakazów w stosunku do takich form ochrony przyrody jak obszar Natura 2000, Dolina Środkowego Bugu (kod obszaru: PLB060003), Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, gdzie przedmiotami ochrony są między innymi drzewa nadwodne, śródpolne i przydrożne, Transgraniczny Rezerwat Biosfery UNESCO „Polesie Zachodnie”, Sobiborski Park Krajobrazowy (otulina) oraz ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt”. Taką informację udostępnili działacze włodawskiej organizacji Między Drzewami – Zielone Notatki, którzy jako pierwsi zauważyli masową wycinkę drzew nad Bugiem.

Identyczne zawiadomienie od Policji dostała również gmina Włodawa. Jej władze również są zdziwione postawą organów ścigania i zapowiadają, że również złożą odwołanie od tej decyzji. Podobne kroki podejmie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Jak mówi asp. szt. Kinga Zamojska-Prystupa z KPP we Włodawie, zakończono postępowanie w sprawie wykroczenia. Oddzielne czynności prowadzi wydział kryminalny, ale wszystko wskazuje na to, że również jego funkcjonariusze wkrótce je zakończą, bo wystąpili do Prokuratury Rejonowej we Włodawie, która nadzoruje to śledztwo, o jego umorzenie. Według pani rzecznik decyzji w tej sprawie prokurator jeszcze nie podjął. (bm)