Uczniowie Modrzaka w Austrii

Kilkuset uczniów ZSZ nr 1 i IILO we Włodawie przebywało w Austrii na warsztatach w ramach projektu dotyczącego poznawania tragicznej historii czasów nazizmu.

W ramach projektu Projekt.forced.labour. – praca przymusowa powstanie wystawa i materiały edukacyjne. Włodawska młodzież na warsztatach zapoznawała się ze swoimi rówieśnikami z Austrii i Włoch. Każda grupa młodzieży zapoznawała pozostałych z historią miejsc pamięci ze swojej ojczyzny – tej małej i dużej. Modrzacy mówili m.in. o okupacji ziem polskich, o getcie we Włodawie, funkcjonowaniu hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Zapoznawali kolegów i koleżanki z innych państw z relacjami naocznych świadków tamtych wydarzeń.

Poza warsztatami uczniowie z Włodawy odwiedzali miejsca pamięci: niemiecki obóz pracy w Mauthausen – Gusen czy zamek i ośrodek w Herheim, który został przejęty przez nazistów i zamieniony w miejsce przeprowadzania „eutanazji”.

– Program był bardzo bogaty, a warunki doskonałe – mówi Mariusz Czuj, opiekun, historyk i nauczyciel. – Mieliśmy okazję do rozmów, wymiany doświadczeń, opowiadania o tym, jak jest postrzegana historia w naszych krajach i czy współcześnie występuje jeszcze problem pracy przymusowej. Na pewno nasza młodzież z tej wizyty wyciągnęła bardzo dużo pozytywnych wniosków i bardzo wiele się nauczyła.

Partnerami w projekcie są m.in.: Muzeum – Zespół Synagogalny, ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie i włodawskie starostwo. Głównym koordynatorem jest austriackie stowarzyszenie Region Świadomości Mauthausen, Gusen, St.Georgen. W warsztatach, poza uczniami z Włodawy, uczestniczyła młodzież ze szkoły w Linzu (Austria) i Empoli (Włochy). (pk)

News will be here