Dezynfekują i czekają na walne

Maj co roku był porą walnych zgromadzeń w lubelskich spółdzielniach mieszkaniowych. Epidemia koronawirusa zaburzyła jednak tradycyjny harmonogram.

Spółdzielnie pozostają jednak w kontakcie z mieszkańcami, dezynfekują i czekają na możliwość przeprowadzenia walnego zgromadzenia. Ponieważ wstrzymane zostały bezpośrednie przyjęcia interesantów, kontakt z władzami lubelskich spółdzielni możliwy jest telefonicznie albo drogą mailową. Można też wysyłać pisma.

SM FELIN

Zapytany o przełożenie terminu walnego zgromadzenia prezes zarządu SM Felin – Piotr Baranowski – sprecyzował, że nie można mówić o przesunięciu, ponieważ przed ogłoszeniem stanu epidemii nie została uchwalona i ustalona data walnego. W obecnej sytuacji nie można go oczywiście zwołać. Zapytany o działania z zakresu dezynfekcji w przestrzeni wspólnej, odpowiedział: – Codziennie dezynfekujemy klamki w drzwiach wejściowych, uchwyty i przyciski w windach oraz poręcze. Z kolei firmy sprzątające klatki schodowe wykonują tę usługę przy pomocy udostępnionego przez spółdzielnię płynu dezynfekcyjnego. Pracownicy spółdzielni wyposażeni są w maseczki, rękawice i płyny dezynfekcyjne do użytku osobistego.

SM CZUBY

Jak poinformowała nas w rozmowie telefonicznej wiceprezes SM „Czuby” Bożena Zielińska, zarząd spółdzielni przed Świętami Wielkanocnymi zlecił przeprowadzenie dezynfekcji klatek schodowych, korytarzy, wind i zsypów przez zewnętrzną firmę specjalistyczną. Była ona przeprowadzona przy zastosowaniu atestowanych środków dezynfekcyjnych. Koszt jej był wysoki, więc obecnie dezynfekcja tych przestrzeni prowadzona jest siłami pracowników spółdzielni dwa razy w tygodniu, a nawet częściej, jeżeli napłyną sygnały od mieszkańców o potrzebie jej przeprowadzenia ze względów sanitarnych. Pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej – maseczki, rękawice i środki dezynfekcyjne.

Zapytana o walne, wiceprezes przypomniała, że „art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz.568), stanowi: »Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu«”.

SM CZECHÓW

Z informacji otrzymanych z SM Czechów dowiedzieliśmy się, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w związku z epidemią COVID -19 codziennie na klatkach schodowych specjalnym roztworem dezynfekowane są klamki drzwi wejściowych i piwnicznych, skrzynki pocztowe, poręcze balustrad oraz drzwi i przyciski w windach, a także domofony. Zarząd zapewnił pracownikom środki ochrony osobistej: maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, kombinezony (np. dla pracowników dokonujących dezynfekcji, czy usuwających awarie w mieszkaniach). Zapewniono im też, w trosce o higienę rąk, specjalne antywirusowe płyny i mydła do dezynfekcji rąk oraz wszelkich powierzchni. Przed rozpoczęciem pracy dokonywany jest u nich pomiar temperatury. W kwestii walnego władze spółdzielni uspokajają, że przepisy dają spółdzielniom czas do końca czerwca na jego zwołanie i powołuje się na artykuł ustawy przytaczany przez wiceprezes Zielińską co do przedłużenia tego terminu o 6 tygodni po odwołaniu stanu epidemii.

RSM MOTOR

Janusz Szacoń, prezes zarządu RSM „Motor”, przesłał nam skany ulotek dystrybuowanych wśród mieszkańców. Wynika z nich, że codziennie dezynfekowane są klamki i uchwyty w drzwiach wejściowych do budynków, przyciski domofonów i wind oraz balustrady i pochwyty przy nich. Cyklicznie prowadzona jest dezynfekcja koszy na śmieci, ławek, altan śmietnikowych, a także balustrad i podchwytów na schodach terenowych. Pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony – m.in.: maseczki, rękawice, płyny do dezynfekcji. W miarę potrzeby wydawane są im gogle i kombinezony ochronne. W kasie w biurze zarządu zamontowano terminal do kart płatniczych i wykonano niezależne okienko umożliwiające pojedynczą obsługę interesantów. Mieszkańcy zostali również poinformowani o braku możliwości zwołania obecne walnego zgromadzenia i o przedłużonym do 6 tygodni terminie na zwołanie go po odwołaniu stanu epidemii.

LSM

Dzwoniąc do LSM, usłyszałam radę, by przejrzeć majowy informator na stronie spółdzielni. Z jego lektury wynika, że firma specjalizująca się w dezynfekcji przeprowadziła odkażanie całych wind, w tym ich ścian i podłóg oraz zsypów na śmieci. Pracownicy spółdzielni, wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej, systematycznie odkażają klamki przy drzwiach wejściowych do klatek, domofony, skrzynki pocztowe oraz pochwyty w windach. Powierzchnie płaskie na klatkach schodowych oraz korytarzach dezynfekowane są w ramach sprzątania przez wykonujące tę usługę firmy. W informatorze podano też informację, że „zwołanie Walnego Zgromadzenia będzie możliwe w okresie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii”.

SM im. W. Z. NAŁKOWSKICH

Prezes zarządu SM im. W. Z. Nałkowskich Piotr Gałka powiedział w rozmowie telefonicznej: – Mamy przeszkolonych dwóch pracowników spółdzielni – kilka lat temu odbyli czterodniowy kurs w Warszawie. (Jak wyjaśnił prezes, decyzja o szkoleniu ich była wynikiem wysokich kosztów, jakie ponosiła spółdzielnia w związku z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją prowadzoną przez firmy zewnętrzne i od kilku lat to zadanie wykonują wzmiankowani pracownicy). – Teraz, niezależnie od swoich obowiązków, raz dziennie, ubrani w zapewnione im przez spółdzielnię kombinezony i maski ochronne, wyposażeni w aparaty podciśnieniowe, dezynfekują klamki, klawiatury domofonów, windy, pochwyty do nich i przyciski w nich. Wszyscy pracownicy gospodarczy wyposażeni są w maseczki, rękawiczki i środki ochrony osobistej. Pojemniki z płynem dezynfekcyjnym dostępne są przy wejściu do biura, w toaletach oraz w pomieszczeniu dla gospodarzy domów. – Na ten czas jeszcze nie powiadomiliśmy mieszkańców o terminie walnego. Obserwujemy zmieniające się przepisy, by wybrać dogodny moment – o walnym należy informować z 5-tygodniowym wyprzedzeniem – wyjaśnił prezes.

Ponieważ byłam ciekawa, czy w dobie pandemii Ministerstwo Rozwoju, któremu podlegają spółdzielnie mieszkaniowe, ma jakiś awaryjny pomysł co do terminu walnego, zwróciłam się z zapytaniem do Departamentu Komunikacji Ministerstwa Rozwoju i szybko otrzymałam odpowiedź: „Na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. pod poz. 570), nastąpiło przedłużenie m.in. terminu przygotowania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego o 3 miesiące, tj. do dnia 30 września 2020 r. Powyższa regulacja znajduje zastosowanie także w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, co oznacza dla tych podmiotów możliwość zwołania walnego zgromadzenia w terminie do dnia 30 września 2020 r.”.

Joanna Dudziak