Dialog na stumetrowej wieży

Po dwóch latach spotkań on-line, spowodowanych pandemią koronawirusa, Cemex Polska zorganizował spotkanie z interesariuszami, wśród których znaleźli się przedstawiciele samorządu lokalnego, szkół, instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych i mediów. Wydarzenie odbyło się w Cementowni Chełm w miniony czwartek.

Ubiegłotygodniowe wydarzenie kontynuuje rozpoczętą w 2013 r. serię spotkań dialogowych. – Do tej pory Cemex Polska zorganizował 23 spotkania z interesariuszami, podczas których obie strony dzieliły się oczekiwaniami, wyzwaniami i pomysłami dotyczącymi przedsięwzięć na rzecz lokalnych społeczności – informuje biuro prasowe Cemexu.

Dialogów nie przerwała nawet pandemia. W niełatwym czasie ostatnich dwóch lat firma dostosowała się do nowych form kontaktu z mieszkańcami Chełma i kontynuowała spotkania w formie online.

20 października władze Cemexu, Cementowni Chełm, przedstawiciele władz miasta Chełm, dyrektorzy szkół, spółek miejskich, instytucji kultury i organizacje pozarządowe, mogły się w końcu spotkać w tzw. realu, w siedzibie chełmskiej Cementowni. Podczas wydarzenia dr Adam Lesiuk z UMCS wygłosił wykład „Paliwa alternatywne – źródło bezpiecznej energii w produkcji cementu”. Odbyły się też spotkania warsztatowe w dwóch grupach, podczas których wnioskowano o jeszcze większą współpracę Cementowni z miastem Chełm. Pojawił się np. pomysł wybudowania zbiornika retencyjnego na terenie Cementowni, apelowano o remont ul. Fabrycznej, a nawet o organizację wycieczek cyklicznych po zakładzie. Zwieńczeniem rozmów będzie raport, podsumowujący odbyte sesje, do zapisów którego mogą odnieść się następnie wszyscy uczestnicy spotkania.

– Celem dialogu prowadzonego przez Cemex Polska jest poznanie potrzeb naszych interesariuszy. Pragniemy wzmacniać nasze relacje i budować wzajemne zaufanie. Dotychczasowe spotkania dialogowe pozwoliły zrealizować szereg przedsięwzięć, które były istotne z perspektywy mieszkańców i przedstawicieli Chełma – mówi Dominika Sztuka-Arak, prezeska fundacji Cemex Budujemy Przyszłość.

Po spotkaniu jego uczestnicy mieli okazję zwiedzić Cementownię. Zajrzeli m.in. do centrum sterowania zakładem, a także wjechali windą na taras widokowy zlokalizowany na wysokości ponad 100 m. (fot. Karol Garbacz)

News will be here