Dla ilu zabraknie godzin?

Nawet 26 nauczycieli z miejskich placówek oświatowych, zatrudnionych przez mianowanie, może dostać wypowiedzenia z końcem maja br. Odejść ma być jednak więcej, bo kolejnych jedenastu zadeklarowało możliwość odejścia na emeryturę.

O organizację roku szkolnego 2021/2022 na piątkowej komisji oświaty, kultury i sportu pytała radna Katarzyna Janicka, z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego, od lat związana ze Szkołą Podstawową nr 1. Miesiąc maj dla nauczycieli jest szczególny, bo miasto zatwierdza arkusze organizacyjne, z których wynika, kto będzie miał pracę w nowym roku szkolnym i jakie pensum godzin.

W piątek 28 maja prezydent Jakub Banaszek, jak stwierdziła podczas obrad komisji wiceprezydent Dorota Cieślik, zatwierdził arkusze organizacyjne. – Są to plany, bo rekrutacja do klas pierwszych może zmienić sposób działania – mówiła Cieślik.

Zastępca prezydenta miasta, która odpowiada za chełmską oświatę, oznajmiła, że rozwiązanie stosunku pracy ze względu na organizacyjne ograniczenia może spotkać 26 nauczycieli dyplomowanych, zatrudnionych przez mianowanie. Jest to związane ze zmniejszającą się liczbą oddziałów. W sumie z jednostek oświatowych może odejść 37 osób, bo jedenaście zadeklarowało możliwość przejścia na emeryturę.

– Wakaty i ilość wolnych godzin może być różna – tłumaczyła wiceprezydent. W 51 przypadkach są ograniczenia etatów, choć istnieje możliwość ich uzupełnienia w innych placówkach. – Mamy sygnały od nauczycieli, że część z nich nie przyjmuje takiego rozwiązania, więc w konsekwencji może dojść do rozwiązania stosunku pracy – podkreśliła Dorota Cieślik.

Zatwierdzona przez prezydenta Banaszka organizacja nowego roku szkolnego z końcem sierpnia br. może ulec zmianie. Ostateczne decyzje zapadną po zakończeniu rekrutacji do klas pierwszych zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here