Dla młodych chcących zmieniać świat

Ustępująca Młodzieżowa Rada Miasta XIV kadencji (2019-2020)

30 września w lubelskich szkołach ponadpodstawowych odbędą się wybory do młodzieżowej rady miasta. Kandydatów można zgłaszać do wtorku, 22 września, do powołanych w szkołach komisji wyborczych.


– Cenimy współpracę z Młodzieżową Radą Miasta. To ważny głos opiniotwórczy, źródło wiedzy o tym jak młodzi ludzie widzą przyszłość Lublina. To także doskonała lekcja demokracji dla młodych mieszkańców naszego miasta, którzy są przyszłością Lublina – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta ds. oświaty i wychowania.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin została powołana 14 lat temu w celu „wzmacniania obywatelskiej postawy młodzieży Lublina oraz edukacji w ramach procesów demokratycznych”. Od bieżącej, XIV kadencji, w skład rady wchodzą wyłącznie szkoły ponadpodstawowe, czyli np. licea. – Struktura, cele i środki działania młodzieżowej rady zostały skonstruowane tak, aby wspierać rozwój młodzieży pod kątem aktywności na gruncie lokalnej społeczności – tłumaczy Izolda Boguta z biura prasowego ratusza.

W środę, 30 września, odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta na kolejną kadencję. Kandydatów na „młodzieżowych radnych” można zgłaszać do wtorku, 22 września do powołanych w szkołach komisji. Z kolei wyniki wyborów zostaną przekazane do ratusza najpóźniej 5 października. – W związku z epidemią koronawirusa, dyrektorzy placówek, w których odbywają się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa osób biorących udział w głosowaniu – dodaje I. Boguta.

Wybory do rady opierają się na tych samych zasadach, co wybory samorządowe czy parlamentarne. Są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Oznacza to, że każdy uczeń szkoły stanowiącej okręg wyborczy może zostać wybrany na radnego i każdy uczeń może oddać swój głos na wybranego kandydata. GR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here