Dla orientacji w dzielnicy

O „uzupełnienie brakujących tablic z nazwami ulic” prosi Stanisław Brzozowski z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.


– Jest to bardzo ważna kwestia m.in. dla kurierów, listonoszy, służb ratunkowych, komunalnych, ale także gości odwiedzających mieszkańców – zauważył radny w interpelacji do prezydenta Krzysztofa Żuka.

S. Brzozowski prosi o zamontowanie brakujących tablic w dwóch miejscach przy ulicy Leśmiana (przy skrzyżowaniu z ul. Czaplińskiego i przy skrzyżowaniu z ul. Dudzińskiego), w trzech miejscach przy ulicy Dudzińskiego (przy skrzyżowaniach z ul. Leśmiana, Arnsztajnowej i po południowej stronie skrzyżowania z ul. Solarza), w trzech miejscach przy ulicy Partyzantów (po południowej stronie skrzyżowania z Leśmiana, przy skrzyżowaniu z ul. Arnsztajnowej i po północnej stronie skrzyżowania z Solarza) oraz przy ulicy Solarza (przy skrzyżowaniu z Dudzińskiego, zamiast obecnej, zdaniem radnego niewidocznej dla kierowców).

– Tablice stanowią ostatnie takie braki w dzielnicy Czechów Południowy i tym samym ich zamontowanie wyczerpie potrzeby dzielnicy w tym zakresie. Pozwoli to więc zapewnić odpowiednie oznakowanie dróg w dzielnicy, co w wymierny sposób ułatwia poruszanie się po niej – dodaje Stanisław Brzozowski.  GR