Dla starosty nie ma sprawy

Władze powiatu krasnostawskiego nie widzą powodów, by oświadczenia majątkowe wiceprzewodniczących rady Mirosława Księżuka oraz Justyny Przysiężniak miał przeanalizować wojewoda lubelski pod kątem ich kompletności. Do sprawy wrócił ostatnio radny Krzysztof Zieliński.

Przypomnijmy, wiceprzewodniczący rady powiatu krasnostawskiego, Mirosław Księżuk od kilku lat zasiada we władzach stowarzyszenia Wspólny Krasnystaw, które prowadzi działalność gospodarczą. Są opinie, że ten fakt radny powinien ujawniać w oświadczeniach majątkowych, a tego nie robi. Z kolei wiceprzewodnicząca Justyna Przysiężniak w lipcu 2021 roku dostała dotację z ARiMR w wysokości 160 tys. zł na założenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Otrzymanego wsparcia nie wykazała w oświadczeniu. Podała w nim natomiast, że prowadzi działalność i wpisała osiągnięty z niej skromny przychód oraz nowy, prawdopodobnie kupiony z dotacji, samochód.

Wydawało się, że przewodniczący rady Witold Boruczenko, ale również starosta Andrzej Leńczuk, dla rozwiania wszelkich wątpliwości, zwrócą się do wojewody lubelskiego o interpretację prawną czy oświadczenia majątkowe radnych są kompletne, o co swego czasu interpelował radny Krzysztof Zieliński. Ostatnio Zieliński wrócił do sprawy, pytając starostę czy w tej kwestii podjął jakieś działania.

Andrzej Leńczuk odpowiedział, że nie było takiej potrzeby. Powołał się przy tym na informację z analizy oświadczeń majątkowych, z których wynika, że w dokumentach złożonych przez Mirosława Księżuka i Justynę Przysiężniak nie stwierdzono uchybień. Dodał również, że na sesji w październiku minionego roku, kiedy ten temat był omawiany, nikt nie zadawał żadnych pytań, nie prowadził też dyskusji. Leńczuk przyznał, że powiat nie podejmował działań, które miałyby na celu analizę danych zawartych w oświadczeniach przez inne organy. Starosta podkreślił, że według jego wiedzy, nie toczy się żadne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Leńczuk odniósł się również do interpelacji Zielińskiego z listopada 2022 roku, w której radny sugerował, by jej treść oraz odpowiedź przesłać do wojewody lubelskiego. Starosta zaznaczył, że w ustawie o samorządzie powiatowym nie ma zapisu, który nakładałby na starostę obowiązek przesyłania wojewodzie lubelskiemu interpelacji składanych przez radnych i udzielanych na nie odpowiedzi. (s)