Dla starszych przestrzeń, dla opiekunów wytchnienie

Lublin pozyskał fundusze na inwestycje przeznaczone dla najstarszych mieszkańców naszego miasta, osób z niepełnosprawnościami oraz na wsparcie dla ich opiekunów.
Samorząd Lublina przystąpił do tegorocznej edycji Programu Wieloletniego „Senior+”. Dzięki temu uzyskał z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 383 893, 28 zł, a dokładając środki własne w wysokości 145 567,73 zł, jest w stanie przeznaczyć dodatkowe 529 461 zł dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Czuby – nowy Dom Seniora, Wrotków – Klub Seniora

Przy ul. Jana Pawła II planowana jest otwarcie Dziennego Domu „Senior +”. Powstanie on na terenie parafii pw. Świętej Rodziny, a przeznaczony zostanie dla 40 seniorów (osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo). Dom zostanie utworzony na pierwszym piętrze wolnostojącego budynku i będzie pozbawiony barier architektonicznych. W planach jest przebudowa poszczególnych pomieszczeń, montaż platformy dla niepełnosprawnych oraz zakup i montaż wyposażenia stałego i ruchomego.

Z kolei w dzielnicy Wrotków przy ul. Nałkowskich 108 zaplanowano nowy klub seniora. Klub „Senior +” będzie przeznaczony dla 15 seniorów. W ramach inwestycji lokal i zaplecze sanitarne zostanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wytchnienie dla opiekunów

Lublin dołączył też do miast realizujących rządowy program Opieki Wytchnieniowej. Zakłada on wsparcie opiekunów dzieci z niepełnosprawnością i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w formie: opieki dziennej w miejscu zamieszkania (40 osób), pobytu dziennego w ośrodku wsparcia (16 osób), pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym (40 osób) i specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego (1000 godzin). Realizatorami usługi w naszym mieście będą: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, Ośrodek Wsparcia „Benjamin”, Mieszkania Chronione przy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej 22 i Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych UM.

W roku 2019 zgodnie z warunkami Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 ustalony został limit: 14 dni opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz 240 godzin opieki w formie usług dziennych i poradnictwa. Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Osoby objęte Programem nie będą ponosić odpłatności za przyznane usługi. Szczegółowe informacje na temat realizacji programu w Lublinie będą podawane do wiadomości na początku sierpnia 2019 roku. Wnioski od osób uprawnionych przyjmowane zostaną po 15 sierpnia 2019 r. Formularze znajdą się na stronach internetowych: www.mopr.lublin.eu i www.lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/

(EM.K.)