Długa lista dzielnicowych potrzeb

Kontynuujemy prezentację zadań inwestycyjnych, które rady dzielnic zgłosiły do projektu przyszłorocznego budżetu Lublina.

Głusk: remont nawierzchni ulicy Handlowej i Miętowej (w miejsce nawierzchni z trylinki betonowej położenie dywanika asfaltowego), zabezpieczenie lokalu dla Rady Dzielnicy Głusk w celu realizacji jej zadań statutowych, wykup części działek o powierzchni ulicznej około 130 m˛ przylegających do ulicy Przepiórczej w celu umożliwienia utwardzenia nawierzchni tej ulicy, budowa oświetlenia na ulicy Zdrowej, przyśpieszenie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla południowej części dzielnicy Głusk, budowa chodnika od ulicy Głuskiej do ulicy Dominowskiej wzdłuż ulicy F. Strojnowskiego wraz z wykupem działek pod inwestycje 265 m x 1,5 m=437 m, położenie dywanika asfaltowego na ulicy Grabowskiego, wybudowanie wjazdu do zaplanowanej drogi gminnej VIG 5KDD-G bocznej ulicy Głuskiej, naniesienie oznakowania poziomego dla 5 przejść dla pieszych na ulicy Wygodnej i Głuskiej w pobliżu SP nr 47 oraz Przedszkola nr 83 zapewniających zwiększoną widoczność, przyśpieszenie prac nad projektem i modernizacją ul. Zorzy, kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wygodnej do granic miasta, doposażenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Głuskiej i Wygodnej w sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych pracującą w trybie – „na żądanie”.

Hajdów-Zadębie: budowa chodnika dla pieszych przy ul. Turystycznej od nr 35 do ul. Hajdowskiej, zakup i montaż wiat przystankowych na przystankach nr 2321 Hajdowska NŻ01 i nr 2331 Kijańska NŻ01, budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej na istniejących słupach energetycznych o numerach od 5 do 11, dokończenie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Zadębie od posesji 38 do skrzyżowania z ul. Kasprowicza, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Dziubińskiej od numeru posesji 1 do 21 oraz od 85 do skrzyżowania z ul. Dojazdową, zakup i montaż ośmiu sztuk latarni ulicznych hybrydowych na ul. Jarmarczną, budowa 10-elementowej siłowni na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 48, wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Kijańskiej, wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Turystycznej (tzw. Boczna Turystycznej) na wysokości posesji od 33a do 33i, zarezerwowanie środków finansowych i wykonanie prac geodezyjnych mających na celu wydzielenie pasa drogowego wzdłuż ul. Hajdowskiej zgodnie ze stanem wskazanym w MPZP.

Kalinowszczyzna: rewitalizacja terenów znajdujących się wzdłuż ulic Kalinowszczyzna, Białkowska Góra, Sienna, Floriańska, Niska, Okólna oraz Tatarska (przy zachowaniu zabytkowego charakteru tych ulic) połączona z jednoczesnym wykorzystaniem walorów turystycznych pobliskiego cmentarza żydowskiego (tzw. „kirkutu”) wraz z rewitalizacją mostu na Bystrzycy, rewitalizacja Słomianego Rynku, wykonanie kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Białkowska Góra, Sienna i Niska, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 52, doświetlenie przedszkolnego placu zabaw oraz remont altany śmietnikowej i ogrodzenia przy Przedszkolu nr 13, wykonanie nowej elewacji Przedszkola nr 50, zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie boiska MKS Kalina w wąwozie między Os. 30-lecia RSM Motor i Os. PSM Kolejarz, regularna konserwacja (wyrównywanie murawy, zasiewanie ubytków trawy) boisk sportowych na terenie całej Dzielnicy, remont płyty wraz z budową odwodnienia na boisku sportowym przy ul. Daszyńskiego (Osiedle 40-lecia RSM „Motor”), budowa ogólnodostępnej siłowni przy budynku mieszkalnym Niepodległości 7A (obok boiska piłkarskiego), wsparcie domów kultury oraz klubów osiedlowych i sportowych: „Odeon” przy ul. Okrzei 4, :Salos” przy parafii oo. Salezjanów, Dom Kultury Kalinowszczyzna RSM Motor przy ul. Tumidajskiego 2, MKS Kalina przy ul. Kleeberga 12A oraz UKS „Olimpijczyk”, UKS „23 Lublin” i UKS „Dwójka”, budowa podestu do występów zespołów i grup artystycznych przy budynku szatni na terenie boiska MKS „Kalina”, wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej dawny cmentarz unicki przy ul. Walecznych (lokalizacja do ustalenia z radą dzielnicy), budowa nowej sygnalizacji świetlnej przy ul. Lwowskiej 13 oraz al. Andersa (przy pawilonach na ul. Kleeberga 12A), budowa nowej kładki przejściowej w miejsce starego mostu przy ul. Azaliowej, rozbudowa zatoki postojowej przy ul. Walecznych (obok tzw. małego kirkutu), remont zatok postojowych przy ul. Niepodległości na odcinku od Niepodległości 2 do Niepodległości 8 – przy końcowym przystanku autobusowym linii nr 6 (z ewentualnym utworzeniem nowych miejsc parkingowych przy budynkach Niepodległości 6-8), modernizacja parkingu przy ul. Koryznowej 2C, modernizacja i rozbudowa parkingu przy budynku Lwowska 10, modernizacja parkingu przy ul. Lwowska 22, wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych przy budynku Tumidajskiego 4 (w kierunku schodów do al. Andersa), wyznaczenie przejścia dla pieszych przy pawilonach Tumidajskiego 2 w kierunku schodów do ul. Koryznowej (obok Krzyża Misyjnego), budowa nowych miejsc parkingowych przy Parku Zawilcowa – od strony Daszyńskiego 19-27, przeniesienie przystanku komunikacji miejskiej nr 2101 (Krzemieniecka 01) z ul. Lwowskiej 13 w stronę budynku szkoły przy Lwowskiej 11, zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 47, remont nawierzchni ul. Krzemienieckiej (na odcinku od II Komisariatu Policji do końca ul. Wołyńskiej) wraz z budową nowych miejsc parkingowych, remont nawierzchni ul. Kustronia wraz z przyległymi chodnikami, remont ul. Wołyńskiej wraz z chodnikami, remont nawierzchni ul. Rückemana, remont ul. Okrzei na całej długości, remont ul. Daszyńskiego od budynku Daszyńskiego 15 do Daszyńskiego 11, remont nawierzchni ul. Zawilcowej (na odcinku od al. Andersa do ul. Krokusowej) wraz z budową nowego chodnika dla pieszych, przebudowa skrętu z ul. Koryznowej w ul. Niepodległości (złagodzenie łuku jezdni na potrzeby pojazdów komunikacji miejskiej, usunięcie/przesunięcie słupa oświetleniowego), remont nawierzchni na al. Andersa na odcinku od ronda gen. Berbeckiego do ul. Kalinowszczyzna (w szczególności wyrównanie asfaltu na odcinku od w/w ronda do kładki dla pieszych na al. Andersa, ze względu na uciążliwy dla mieszkańców pobliskich bloków hałas wywoływany przez przejeżdżające pojazdy), regularne oczyszczanie studzienek opadowych na terenie całej Dzielnicy, nontaż koszy na śmieci i na psie odchody oraz ich regularne opróżnianie na terenach miejskich w całej Dzielnicy (w pasie drogowym i poza nim), remont placów między budynkami Lwowska 38-36-32-30, budowa chodnika od budynku Lwowska 20 do II Komisariatu Policji (wzdłuż ul. Krzemienieckiej na odcinku około 30 m), remont chodnika przy budynku Lwowska 22, remont chodnika (przekładka na kostkę brukową) na odcinku od schodów terenowych przy budynku Kalinowszczyzna 48 do budynku Kalinowszczyzna 50 oraz za przychodnią zdrowia w stronę pobliskiej apteki i wąwozu, remont chodników przy ul. Towarowej i Tatarskiej, remont chodnika (wraz z budową ścieżki rowerowej) przy pl. Singera, połączenie chodnika od Parku Zawilcowa do budynku Niepodległości 7A, remont schodów przy budynku Koryznowej 2B (tzw. „Pekin”) wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych, remont schodów prowadzących do ul. Krzemienieckiej przy budynkach Lwowska 12-20 i w kierunku Lwowskiej 6, remont schodów i podjazdu dla wózków prowadzących do Przychodni NZOZ KALINA przy ul. Kalinowszczyzna 46B, remont schodów od ul. Kustronia do ul. Kleeberga (w kierunku SP nr 10), dokończenie modernizacji osiedlowego wąwozu: m.in.. budowa mini-boiska sportowego do koszykówki i siatkówki, dokończenie modernizacji alejek spacerowych i ciągów pieszo-jezdnych (wraz z remontem ul. Wołyńskiej), przeprowadzenie stosownych napraw na terenie parku przy ul. Zawilcowej. W szczególności w zakresie prawidłowego odprowadzania wód deszczowych i utwardzenia skarpy po stronie R.O.D. „Kalina”, montaż nowych ławek na terenach miejskich całej dzielnicy (wybór miejsc po konsultacji z radą dzielnicy) – w szczególności wzdłuż a. Andersa wraz z ustawieniem nowych koszy na śmieci, ukwiecenie terenów miejskich w całej Dzielnicy (nowe rabaty kwiatowe), doposażenie placu zabaw (wraz z budową schodów) przy ul. Koryznowej 2C, remont i konserwacja placów zabaw na terenach Z.O.N. „Admina”, remont muru oporowego przy ul. Kustronia (na wysokości budynków Lwowska 32-38), remont muru oporowego od ul. Kustronia do ul. Kleeberga, remont muru oporowego między ul. Andersa i ul. Kleeberga (naprzeciwko garaży, przy przystanku autobusowym oraz na wysokości Administracji Osiedla 30-lecia RSM Motor, doświetlenie ul. Krokusowej (na odcinku od al. Andersa do garaży przy ul. Niepodległości 1F), instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących latarniach przy ul. Krzemienieckiej oraz ul. Okrzei, doświetlenie ulic: Floriańska, Białkowska Góra oraz Sienna, doświetlenie terenu między budynkami Koryznowej 2B i Koryznowej 2C, systematyczne przeglądanie i prześwietlanie koron drzew na terenie całej Dzielnicy dla zapewnienia właściwego oświetlenia i tym samym bezpieczeństwa, sukcesywne wycinanie topoli i innych starych drzew na terenie całej dzielnicy, w szczególności wycięcie wszystkich topoli rosnących w pasie jezdni przy ul. Lwowskiej 13 (do budynku Okrzei 2) zagrażających bezpieczeństwu ludzi, jak i substancji budynków, zwiększenie częstotliwości koszenia terenów miejskich w całej Dzielnic, usuwanie liści zalegających w ciągach pieszych na terenie całej Dzielnicy, konserwacja zieleni i regularne sprzątanie terenu skarpy od ul. Kiwerskiego do ul. Wołyńskiej, koszenie zieleni na terenach miejskich przy ul. Wołyńskiej (w szczególności przy murze cmentarza), regularne nasadzenia na terenie całej Dzielnicy, nowe nasadzenia przy placach zabaw w wąwozie oraz w parku Zawilcowa, instalacja monitoringu dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców przy ul. Kalinowszczyzna 46 (NZOZ i Kleeberga 12A (BOM), rozbudowa II Komisariatu Policji poprzez zagospodarowanie (przystosowanie do pracy) wewnętrznej części budynku oraz doposażenie komisariatu w sprzęt komputerowy, zwiększenie rezerwy celowej w budżecie miasta na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze do łącznej kwoty 13 500 000 zł (na każdą dzielnicę po 500 000 zł).

Konstantynów: remont ulicy Zana od al. Kraśnickiej do ronda Leclerc, remonty ulic: Krajewskiego, Konstantynów, Hauke- Bosaka, Władysława Ruckiego, remont ulicy Powstania Styczniowego o długości 60 metrów wzdłuż posesji od 93a do 93g, zwiększenie miejsc parkingowych na ul. Krasińskiego.

Kośminek: ul. Wyzwolenia – remont i przebudowa drogi powiatowej- ul. Dulęby – działka między nr 7-9 dojazd do garaży, utwardzenie miejsc parkingowych, koncepcja zagospodarowania placu, urządzenie skweru rekreacyjnego przy ul. Długiej działka nr 33, położenie asfaltu ul. Jesionowa, Topolowa, aktywne przejście „aktywne światła” ul. Lotnicza skrzyżowanie z ul. Elektryczną, wymiana/przebudowa chodnika ul. Krasickiego od Asnyka do Kosmonautów, ul. Sulisławicka, Tetmajera plac zabaw dla dzieci, siłownia, ławki, ul. Żelazna wymiana chodnika od ul. Pawiej do Garbarskiej, Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Tetmajera – miejsca parkingowe, chodnik, zagospodarowanie placu przy ul. Wspólnej przy wiadukcie, ławki, wybieg dla psów, kominki grillowe, plac zabaw przy ul. Wspólnej, nawierzchnia asfaltowa i remont chodników ul. Bukowa i Akacjowa, wymiana chodników/remont chodnika ul. Kosmonautów, monitoring skierowany na nowo powstały plac zabaw ul. Droga Męczenników Majdanka 55.

(EM.K)

Wnioski kolejnych dzielnic w następnych numerach Nowego Tygodnia